Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi är inte beredda att tumma på kvaliteten

Publicerad: 20 oktober 2009, 13:23

REPLIK MSF motsätter sig Barbro Westerholms förslag om en primärvårdsinriktad läkarutbildning.


Om vi har läkarbrist i Sverige i dag är en diskussion i sig. Vi har bland den högsta läkartätheten i världen och samtidigt bland de längsta köerna. En allt högre andel äldre i befolkningen och stora väntande pensionsavgångar leder till ett ökande behov.

Visst har läkartätheten ökat de senaste åren men inte i takt med behovet. Dock har antalet slutenvårdsplatser per invånare minskat och ligger på en mycket låg nivå i jämförelse med andra länder. Med en effektivare organisation och bättre ledarskap i vården kan man troligen nyttja de läkare som finns på ett mer effektivt sätt och minska den relativa bristen redan i dag.

Medicine studerandes förbund, MSF, håller med Barbro Westerholm när hon skriver ett debattinlägg om att dagens läkarutbildning och AT-system är i stort behov av översyn. Sveriges läkarutbildning håller hög internationell standard, men det kan bli bättre! Det finns ett stort behov av omstrukturering och förbättring.

Att, som Barbro Westerholm säger, skapa en läkarutbildning som i Skottland, efter vad man anser vara de kompetenser som en nyexaminerad läkare ska ha, är sunt och något som MSF påtalat tidigare. Just därför verkar MSF bland annat för ett nationellt core curriculum som kan ligga till grund för framtida omstruktureringar. Detta är dock bara ett litet steg på vägen.

Det bästa vore en samlad översyn av hela utbildningsprocessen, från grundutbildning till färdig specialist, med tydligt definierade delmål. Inte att förglömma är dimensioneringen av antalet AT-platser i förhållande till behovet. I en situation med läkarbrist är det inte önskvärt att nyutexaminerade läkare får vänta i medeltal 7,2 månader på att börja AT.

Om man utökar läkarutbildningen bör detta inte bara gälla grundutbildningen utan naturligtvis alla steg på vägen till specialistkompetens.

Dock är det grundläggande att man även här bevarar kvaliteten vid en utökning av antalet platser. Den största bristen finns inom primärvården och psykiatrin. Vad detta beror på bör naturligtvis undersökas och diskuteras, och en del av förklaringen kan mycket väl tänkas finnas inom hur grundutbildningen och AT är upplagd.

Att, som Barbro Westerholm föreslår, starta en till läkarutbildning med inriktning på primärvård sätter vi oss emot. Vi anser att alla studenter bör examineras med samma kompetenser och samma möjlighet att söka vilken ST de vill. Om primärvården bör få en än mer betydande roll än den redan har i utbildningen - många utbildningsorter har redan gett primärvården en större roll - är mycket möjligt, men först bör den nyexaminerade läkarens kompetenser definieras. Utifrån dessa kompetenser bör utbildningen formas.

Vi i Medicine studerandes förbund tänker fortsätta att arbeta för en bättre läkarutbildning. Men vi tänker aldrig tumma på våra kvalitetskrav, för Sverige behöver inte fler läkare utan fler välutbildade och kompetenta läkare!

Yosef Tyson

Yosef Tyson
är ordförande för Medicine studerandes förbund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev