Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi är positiva till vårdval såvida de fungerar optimalt för patienterna”

Publicerad: 19 november 2019, 14:30

Susanne Nordling (MP), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm (bilden) och Sandra Ivanovic Rubin (MP), ledamot i avtalsutskottet i Region Stockholm, skriver i en replik att de ser positivt på valfrihet och den egenmakt för enskilda patienter som vårdvalen medför.

Det vårdval för reumatologi vi nu ställer oss bakom är tänkt att få ett annat upplägg än det tidigare förslaget, skriver miljöpartisterna Susanne Nordling och Sandra Ivanovic Rubin i en replik.


I årets budgetförhandling har Miljöpartiet i Region Stockholm med framgång drivit frågan om en grundlig översyn av vårdvalen i Region Stockholm. Det ska inte ses som en vilja att beskära invånarnas valfrihet, utan som ett steg att säkra och stärka upp vården så att friheten att välja inte sker på bekostnad av en jämlik och sammanhållen vård.

Det är vår absoluta övertygelse att det går att hitta en balans där vi invånare i Stockholms län kan behålla en frihet att välja vårdgivare samtidigt som tillgängligheten tryggas för alla patienter.

Vårdvalen i Region Stockholm har debatterats sedan de infördes 2008. Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning slår fast att målet för vården alltid ska vara en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I utvecklad form vill Miljöpartiet i Region Stockholm definiera det som en vård som erbjuder frihet att välja och samtidigt är hälsofrämjande, jämlik, jämställd och rättvis. Det ska vara en vård där patientens reella behov ska stå i centrum och patienten erbjudas adekvat vård, och där vi garanterar ett jämlikt omhändertagande oavsett socioekonomiska faktorer. Varken ytterligare införanden eller ett potentiellt avskaffande av vårdval kommer i sig lösa de problem med bristande jämlikhet som vården står inför, om inte även andra åtgärder sätts in.

Miljöpartiet har länge problematiserat vårdvalen. Förra mandatperioden drev vi i opposition frågan om att socioekonomiska faktorer ska vägas in i ersättningssystemets utformning, vilket till sist också delvis beslutades om 2016, då ersättningen för listning på vårdcentralerna justerades för vårdtyngd (ACG) och socioekonomi (CNI).

Ett annat exempel, som nyligen lyfts i Dagens Medicin, är vårdval reumatologi där vi uppfattas ha svängt. Vi motsatte oss och stoppade införandet av ett nytt vårdval inom reumatologi 2017. Vi håller fast vid att det var rätt beslut. Nu har vi förhandlat fram en utredning av vårdvalen i deras helhet, och det vårdval för reumatologi vi nu ställer oss bakom är tänkt att få ett annat upplägg än det tidigare förslaget. Vården för reumatiker och andra kroniker behöver bli betydligt mer sammanhållen, och det är det vi arbetar för.

Vi ser positivt på valfrihet och den egenmakt för enskilda patienter som vårdvalen medför. Men den socioekonomiska snedfördelningen är fortfarande, jämte stora kostnadsökningar, ett problem. Patienter i socioekonomiskt starka områden har lättare att tillägna sig vårdutbudet och navigera i vården än andra. Ökad tillgänglighet leder på sina håll till överkonsumtion, vilket i praktiken innebär att skattebetalarna finansierar vård som inte behövs eller ges på fel vårdnivå, samtidigt som regionen i stort har en pressad ekonomi som drabbar andra områden av vården där patienternas behov är betydligt större. Detta är inte acceptabelt.

En annan kritik som riktats mot vårdvalen, även från vårdgivarhåll, är att vården fragmentiseras. Det höjs röster som efterfrågar en bättre uppdragsutformning, mer dialog och uppföljning och tydliga konsekvenser inriktade på kvalitet och resursutnyttjande för att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Vi behöver även säkra utbildningsplatser för ST-läkare.

Vi är positiva till vårdval såvida de fungerar optimalt för patienterna. Men ska vi på allvar möta deras vårdbehov behöver regionens vårdvalsmodell utvecklas i riktning mot högre tillgänglighet utifrån behov, geografisk spridning för den nära vården, sammanhållna vårdkedjor och kostnadseffektivitet. Detta uppdrag beslutar vi stolt om i budgeten för 2020.

SUSANNE NORDLING, SANDRA IVANOVIC RUBIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev