fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi är väl medvetna om problematiken”

Publicerad: 10 december 2018, 12:00

Kristina Åkesson, prodekan, och Maria Björkqvist, vicedekan, är två av de företrädare för läkarutbildningen i Lund som nu svarar Läkarförbundet om den psykiska ohälsan bland studenterna.

Vi tar våra studenters psykiska hälsa på största allvar och har påbörjat en förebyggande satsning. Det skriver de ansvariga för läkarutbildningen vid Lunds universitet i en replik till Läkarförbundet.

Ämnen i artikeln:

Lunds universitetLäkarförbundetRegion Skåne

I en debattartikel på dagensmedicin.se den 30 november lyfter Läkarförbundet den psykiska ohälsan bland läkarstudenter och uppmanar oss, ansvariga vid Lunds universitet, att agera.

Vi tar våra studenters psykiska hälsa på största allvar och är precis som Läkarförbundet bekymrade över utvecklingen. Som Läkarförbundet skriver i sin artikel är vi väl medvetna om problematiken och har därför, i samarbete med studentkåren vid läkarprogrammet, påbörjat en förebyggande satsning som kommer att realiseras i vår.

Vi tar våra studenters psykiska hälsa på största allvar

Läkarförbundet lyfte i sin artikel några prioriterade åtgärder; Våga prata om psykisk ohälsa, synliggör och utvidga studenthälsan samt förbättra bemötande och omhändertagande av studenterna under den kliniska placeringen. Vår förebyggande satsning, som vår studentkår varit aktiva i att ta fram, fokuserar på detta.

Lärare och studievägledare vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet kommer under våren att utbildas till instruktörer för en kurs i ”första hjälpen till psykisk hälsa” som tagits fram vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet, KI. Därefter kommer alla läkarstudenter under termin två att gå kursen och vår målsättning är sedan att kursen ska ges på samtliga våra utbildningsprogram. Kursen syftar till att deltagarna ska kunna ge ett första stöd vid psykisk ohälsa och leda personen till professionell hjälp, men även till att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att minska fördomar och stigmatisering.

Inom kort utökas även stödet till studenter genom en ny studentkurator på Medicinska fakulteten som kommer att komplettera befintlig studenthälsa och studievägledning.

När det gäller bemötande och omhändertagande av studenter under den kliniska placeringen är det ett område som vi jobbar med kontinuerligt, tillsammans med Region Skåne. Till exempel startade vi i september, tillsammans med Södra Regionvårdsnämnden och Region Skåne, en ny kurs i klinisk handledning för dem som är verksamma som handledare för våra läkarstudenter på kliniken. I kursen ingår bland annat utbildning i studentcentrerade handledningsmodeller, ett etiskt förhållningssätt i en handledningssituation, återkoppling till studenter och utvärdering samt utveckling av studenternas lärmiljö under kliniska placeringar.

Vi är stolta och tacksamma över de ambitiösa studenter vi har och glada över att vi kunnat ta fram denna förebyggande satsning tillsammans med dem. Vi tror att det är i samarbete med våra studenter, som vi kan hitta de bästa och mest effektiva insatserna för att förbättra deras psykiska hälsa.

Kristina Åkesson, prodekan med ansvar för samarbetet akademi och sjukvård.
Maria Björkqvist, vicedekan med ansvar för utbildning.
Christer Larsson, ordförande i programnämnden för läkarutbildning.
Peter Svensson, programdirektör för läkarutbildningen.
Samtliga vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Olle Nordström, ordförande, Medicinska Föreningen Lund-Malmö.
Ingemar Petersson, forskningschef, Skånes universitetssjukvård.

Relaterat material

”Det är hög tid att agera”

KRISTINA ÅKESSON, MARIA BJÖRKQVIST, CHRISTER LARSSON, PETER SVENSSON, OLLE NORDSTRÖM, INGEMAR PETERSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev