måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi arbetar ­för kortare väntetider till njurtransplantation”

Publicerad: 27 mars 2017, 05:00

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Vänte­tiderna följs ­kontinuerligt och ­diskuteras vid ­regelbundna möten, skriver fyra företrädare för transplantationsverksamheten i Sverige.

Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhusKarolinska universitetssjukhusetAkademiska sjukhusetSahlgrenska universitetssjukhusetTransplantation

Njurtransplantationsverksamhet i Sverige finns i dag vid Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset samt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Att väntetiderna för att bli njurtransplanterad mellan 2004 och 2015 skiljer sig åt mellan de olika enheterna är vi medvetna om, vänte­tiderna följs kontinuerligt och diskuteras vid regelbundna möten. Redan för något år sedan påbörjades därför ett gemensamt nationellt arbete syftande till att identifiera orsakerna till skill­naderna i väntetid och utifrån dessa ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att minska dessa.

Man måste ta hänsyn till de förändringar i rutiner och klinisk praxis som införts successivt under de senaste åren.

Då de bakomliggande orsakerna visats sig vara mycket komplexa har analysarbetet behövts fördjupas. Dessutom måste tänkbara sekundäreffekter av eventuella åtgärder beaktas, detta för att inte riskera generellt ökande vänte­listor, försämrad organ­kvalitet och negativ effekt på medi­cinska utfall.

Man måste även ta hänsyn till de förändringar i rutiner och klinisk praxis som införts successivt under de senaste åren och som kommer att kunna påverka vänte­tiderna vid njurtransplantation framöver.

Vi ser fram mot fortsatt konstruktiv dialog både med patientföreningar, SKL och andra uppdragsgivare i denna viktiga fråga, och vi avser att inom kort presentera vår utredning med vidhängande konsekvensanalys avseende eventuella åtgärder för att patienter i hela landet ska erbjudas njurtransplantation inom rimlig tid och med hög grad av jämlikhet.

Då det är organdonation som möjliggör njurtransplantation är det redan nu dock nödvändigt att resurser samtidigt sätts in för att öka antalet organdonatorer i de regioner som i dag identifierar färre donatorer än övriga.

Ragnar Källén, sektionschef, transplantationsenheten, Skånes universitetssjukhus.
Per Lindnér, verksamhetschef, transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Gunnar Söderdahl, verksamhetschef, transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.
Helene Malm, sektionschef, transplantationssektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Relaterat material

”Orimliga skillnader i väntan på njurtransplantation”

RAGNAR KÄLLÉN, PER LINDNÉR, GUNNAR SÖDERDAHL OCH HELENE MALM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev