Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Vi arbetar på flera nivåer

Publicerad: 25 Juni 2008, 03:49

REPLIK Påståendet att det inte finns någon som koordinerar patientsäkerhetsarbetet stämmer inte, skriver Håkan Sörman och Dag Ström på SKL.


Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att patientsäkerheten i vården lyfts i flera olika sammanhang. Senast av chefläkarna Magna Andreen Sachs, Marion Lindh och Hans Rutberg i Dagens Medicin nr 25/08.

Vi stöder artikelförfattarna i att det krävs kraftfulla åtgärder för att minska vårdskadorna och höja säkerheten i vården. Vi samtycker också till att patientsäkerhetsarbetet bör ha en ännu högre prioritet. Det vi invänder mot är att författarna påstår att det inte finns någon nationell organisation som koordinerar detta viktiga arbete.

 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför tillsammans med samtliga landsting och regioner en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Inriktningen är att drastiskt reducera förekomsten av vårdskador och inom området med vårdrelaterade infektioner så mycket som med 50 procent vid utgången av 2009.

 För att uppnå detta har en rad åtgärdspaket arbetats fram av landets experter inom sina områden. De områden som innefattas är urinvägsinfektioner, postoperativa infektioner, infektioner vid centrala venösa infarkter, läkemedelsfel i vårdens övergångar, fallskador samt trycksår.

 SKL samordnar också nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner. Första mätningen har nyligen redovisats. Förekomsten av dessa infektioner ligger på 11,3 procent inom somatisk slutenvård. Uppföljande mätningar sker halvårsvis framöver på landets samtliga slutenvårdsenheter. Denna typ av nationell anslutning och med en gemensam metodik där vi direkt kan använda resultaten av mätningarna i att intensifiera förbättringsarbetet, framstår som unikt även i internationellt perspektiv.

 Socialstyrelsens vårdskademätning hjälper oss också att sätta fokus på viktiga frågor.

Vi välkomnar ytterligare insatser från vårdens personal och även en attitydförstärkning till förmån för att arbeta i enlighet med de basala hygienrutinerna hos alla berörda yrkesgrupper. På detta sätt kan vi gemensamt spara lidande, rädda liv och använda resurserna rätt från början.

Håkan Sörman, Dag Ström

Håkan Sörman
 är vd för SKL.

Dag Ström
 är projektledare för nationell satsning för ökad patientsäkerhet vid SKL.

Läs också:

Alltför många skador och onödiga dödsfall

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev