Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi arrangerar inte någon motkonferens”

Publicerad: 4 april 2014, 14:20

Företrädare för Norvect, The Nordic Network for Vector-borne Diseases, går i svaromål efter en blogg av Mats Reimer.


Dagens Medicin gör här ett undantag från våra vanliga rutiner och publicerar ett inlägg på norska. Den blogg av Mats Reimer som åsyftas finns att läsa här.

Norvect arrangerer en internasjonal interdisiplinær konferanse om vektorbårne infeksjoner i Oslo den 26 og 27 mai 2014 med ønske om å skape nysgjerrighet og nytenkning innen et spennende fagområde, der vi fortsatt mangler kunnskap. Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre ga lovnader om en erfaringskonferanse i 2013, hvilket vi har tatt initiativ til.

Vi i Norvect er derfor svært overrasket over barnelege Mats Reimers polemiske, ukollegiale og til dels aggressive bloggpost i Dagens Medicin den 25. mars 2014 Vi arrangerer ingen  motkonferanse , oppfordrer ikke til  borreliakrig  og kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen  konfronterende strategi.  Vi ønsker en positiv og konstruktiv erfaringsutveksling på tvers av fagmiljøer og landegrenser.

Vi vet hvor farlig borreliose er, men det virker som om miljøet har bestemt seg for at Borreliapasientene skal være friske etter tre ukers behandling. Miljøet må være nysgjerrig og drive eksperimentell forskning istedenfor å avvise pasienterfaringer , har Norges statsminister Erna Solberg uttalt.

Det er et stadig økende antall pasienter som vitner om god effekt av lengre medisinsk behandling enn hva nåværende offisielle retningslinjer tilsier. Flere av disse får påvist intracellulære koinfeksjoner som bland annat babesiose, bartonellose og ehrlichiose som gjør sykdomsbildet og tilhørende behandling adskillig mer kompleks. Det er viktig å lytte til erfaringsbasert kunnskap både fra pasienter og klinikere (f. eks. ved bruk av kasuistikker), da dokumentasjon fra kontrollerte kliniske utprøvinger er vanskelig ved en såpass heterogen pasientgruppe.

Reimer benytter gjennomgående begrepet  den alternative borreliavärlden , men tendensen er at stadig flere amerikanske leger behandler lenger enn normert tid (CDC, 2013). Paul Mead, sjef for epidemiologi og borreliose-overvåking ved CDC, har uttalt følgende:  These findings confirm that health care providers are not rigidly following the IDSA guidelines and underscore the need for more education of providers regarding best treatment practices  (Pfeiffer, 2013). Et økende antall stater i USA endrer også lovgivningen for å verne leger som ønsker å behandler lengre. Et nylig eksempel er Vermonts Bill H123 som enstemmig ble vedtatt med 140-0. Det er også et tankekors at CDC oppjusterte sine smittetall på borreliose per år med 1000 procent fra 2012 til 2013. Man aner konturene av en epidemi som så langt rammer seks ganger flere pasienter enn HIV.

Reimer går ikke av veien for å kritisere de fleste av foredragsholderne, på tross av at de inviterte har forfattet flere hundre fagfellevurderte publikasjoner, som f. eks. professor Perronne og Dr. Breitschwerdt med til sammen 450 vitenskapelige artikler. Dr. Breitschwerdt er bl. a. en av de fremste i verden på bartonella.

Reimer unnlater å nevne at Dr Burrascano har over 30 års erfaring innen feltet og har behandlet til sammen 11 300 pasienter fra 16 ulike land. Han har vært rådgiver for CDC og National Institute of Health (NIH), utgitt mange vitenskapelige artikler, tatt del i et 20-talls forskningsprosjekter og holdt nærmere 60 presentasjoner verden over.

Reimer kritiserer også dr Horowitz som de siste 27 år har behandlet cirka 12 000 borreliosepasienter fra hele verden med stor suksessrate. Pga. hans kjennskap til babesia, har han også blitt hentet inn av kinesiske myndigheter for å bistå i en stadig tiltagende smitteproblematikk.

Forskeren Jyotsna Shah driver i følge barnelege Reimer en lukrativ business via et  alternativt laboratorium . Laboratoriet Reimer sikter til er et referanselaboratorium for flåttbårne sykdommer i USA som samarbeider med over 1000 leger og sykehus på tvers av Nord-Amerika. Shah har en Ph. D i diagnostisk immunologi og bakgrunn fra Harvard University innen molekylær biologi og mikrobiologi. Hun har utviklet over 20 patenter og samarbeider i dag med ledende malaria- og tuberkulose-forskningssentre i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Reimer spekulerer rundt forskningen til professor Miklossy fra Sveits som har en Ph. D i nevrologi med spesialisering innen nevropatologi og har viet de siste 25 år til å forske på sammenhengen mellom alzheimer og borrelia. Syfilisspiroketen, Treponema Pallidum, er nært beslektet med borrelia. Når man vet hva syfilis i senstadier kan forårsake, er en mulig lenke mellom langtkommen borrelia og demens svært interessant.

MacDonald får også gjennomgå, selv om han etter 30 års forskning på borrelia har gjort mange interessante oppdagelser. Han var blant en av de første som publiserte bevis for de ulike pleomorfe former av borrelia. Hans initiativ i MS forskningen er prisverdig.

Det er kun én som unnslipper Reimers kritikk, og det er dr Randi Eikeland, fordi hun, etter Reimers mening, har et mer fornuftig syn på borreliose. Vi er heldige som har en ressurs som Eikeland til å stille på konferansen. Vi mener det vitner om at hun, som de andre foredragsholderne, utviser åpenhet og nysgjerrighet for ny kunnskap. Professor emeritus Per Løkken avslutter sin artikkel i norske Dagens Medisin den 28 mars 2014 på en god måte:  Ingen har monopol på sannheten. Vi bør alle være villige til å lære av hverandre - og av pasienter kan man ofte lære mye .

Medisinske sannheter varer ofte ikke lenger enn fem til ti år og kritiske vurderinger er verdifullt. Reimer representerer en kritisk røst og vi ønsker ham velkommen til å delta på konferansen i mai og dele sin kliniske erfaring og presentere egne forskningsfunn for kollegiet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev