Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi behöver en modern abortlagstiftning

Publicerad: 16 januari 2008, 08:19

Varför övervaka en kompetens som redan finns? skriver Anna-Karin Eklund.


Rapporten från Socialstyrelsen förra veckan angående medicinska aborter bortser från barnmorskornas kunskap. En förlegad syn framträder – att läkare måste ha helhetsansvaret trots att kompetensen faktiskt finns hos barnmorskorna. Varför övervaka en kompetens som redan finns?

Det finns många kvinnor som lider och det är vår skyldighet att se till att köer och lidande minskar – det behövs en förändring kopplad till verkligheten.

I dag finns en oacceptabel lång väntetid för att genomgå en abort. Det är ett onödigt lidande för många kvinnor som dessutom gör att många tvingas genomgå kirurgisk abort i stället för den mer skonsamma medicinska aborten som bara kan utföras tidigt i graviditeten. Kirurgiskt ingrepp innebär alltid en större risk. Ofta innebär det flera veckors lång väntan för att få en läkartid och därefter ytterligare veckor för att få aborten genomförd. Skrivningar i abortlagstiftningen sätter stopp för barnmorskor att få använda sin kompetens i praktiken.

Socialstyrelsens rapport från föregående vecka ger en bra genomgång av läget när det gäller medicinska aborter men i slutsatsen tas inte hänsyn till verkligheten – att även barnmorskor har den kompetens som krävs för att utföra medicinska aborter. Det sägs dock att barnmorskor ska få ta större ansvar i processen, men faktum är att det sker redan i dag. Att barnmorskor förbises ansvar för att utföra medicinsk abort är att blunda för kompetens som redan finns. För kvinnans del är det också viktigt att kunna få hjälp av en redan etablerad kontakt. Det skulle vara lättare för många att få en abort utförd om det sker med en person de har stort förtroende för. Barnmorskor sköter i dag också förebyggande rådgivning och har förskrivningsrätt för p-piller. De har en kunskap och insikt som har betydelse vid medicinska aborter.

Som i all verksamhet inom vården förutsätts att den legitimerade yrkesutövaren inhämtar kunskap och kompetens för de uppgifter som ska utföras. Det handlar om att bedriva en god och säker vård för den som söker vård. Det har barnmorskan i alla tider visat prov på genom att kontinuerligt söka ny kunskap.

Barnmorskans kompetens finns redan i dag så det som behövs nu är en ändring i abortlagstiftningen för att möta dagens verklighet. Barnmorskors kompetens måste tas tillvara. En förändring måste komma till för att minimera väntetider och för att minska kvinnors lidande.

Anna-Karin Eklund

Anna-Karin Eklund
är ordförande i Vårdförbundet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev