söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver en nationell strategi för strålbehandling”

Svensk strålbehandling har under en längre tid tappat mark vid internationella jämförelser, skriver företrädare för flera organisationer inom cancervården.

Publicerad: 19 januari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Silke Engelholm, Signe Friesland, Kjell Bergfeldt, Johan Ahlgren, Nassrin Yosefi Salekdeh, Fredrik Nordström, Magnus Lagerlund, Johanna Svensson.


Ämnen i artikeln:

RCC

Strålbehandling blir en del av den särskilda cancersatsningen 2022. I den nya överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, nämns strålbehandling som ett prioriterat område. En satsning som behövs för att säkerställa att svenska cancerpatienter även i framtiden får tillgång till den mest effektiva strålbehandlingen. Vi hoppas att detta är första steget mot en nationell strategi som kan framtidssäkra denna viktiga men tyvärr förbisedda gren av cancervården.

Strålbehandling är en grundläggande förutsättning för dagens cancervård. 2020 strålbehandlades hälften av alla som insjuknade i cancer, nästan 30 000 patienter, enligt en undersökning som presenterades i tidningen Cancerläkaren i maj 2021.

Läs mer: Strålning har kommit i kapp operation vid prostatacancer

Trots det har svensk strålbehandling under en längre tid tappat mark vid internationella jämförelser. Brist på specialistläkare och andra vårdprofessioner gör att vi inte hänger med i den snabba utvecklingen. I Sverige bedrivs i dag mindre forskning inom området än i andra jämförbara länder. Ny teknik och artificiell intelligens blir tillgängliga i en allt snabbare takt. Men i Sverige saknas starka forskningsmiljöer där nya och bättre sätt att ge strålbehandling forskas fram och implementeras.

Den negativa utvecklingen har beskrivits i ett flertal rapporter och artiklar de senaste åren. 2016 skrev Strålsäkerhetsmyndigheten en rapport som pekade på brister inom svensk strålbehandling. En expertgrupp utsedd av landets onkologichefer presenterade sin rapport i början av 2020. Den har bland annat refererats i tidningen Onkologi i Sverige hösten 2021.

Inom cancervården finns i dag en stor oro för vad utvecklingen ska leda till och hur patienter kan komma att drabbas. Denna oro har lett till flera initiativ under det senaste året. 

En rad professionella företrädare har gått ihop i ett samarbetsprojekt för att stärka strålbehandlingen: specialistläkare inom strålbehandling, sjuksköterskor i cancervård, sjukhusfysiker, chefsrådet i onkologi, Regionala cancercentrum, RCC, i samverkan och Kommunalförbundet avancerad strålbehandling som driver Skandionkliniken i Uppsala. 

Cancerfonden har agerat snabbt. Hösten 2021 anslog fonden hela 65 miljoner kronor till forskning med inriktning mot klinisk strålbehandling. I september 2021 bildades en multiprofessionell förening, Svensk strålonkologisk förening, med syfte att driva på utvecklingen.

I den alldeles färska överenskommelsen mellan regeringen och SKR refererar man till nämnda rapporter, som pekar på att kompetensförsörjning saknas på strålområdet. Vidare konstaterar man att utvecklingen av nya behandlingsmetoder och ny teknik inom strålbehandling har accelererat och att det behövs insatser för att närmare kartlägga kompetensbehov och behov av utbildningsinsatser inom strålbehandling. 

Under rubriken ”Nationellt arbete med kompetensförsörjning och forskning” får RCC i samverkan i uppdrag att genomföra en benchmarking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder. Fokus ska vara tillgång till nödvändig specialistkompetens och utrustning. RCC i samverkan ska även stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser efter behov. Detta arbete ska redovisas i september 2022.

Vi gläds åt detta beslut och vi hoppas att regeringen fortsätter att satsa på svensk strålbehandling. Ett nästa steg skulle kunna vara en nationell strategi som kan göra att Sverige tar igen förlorad mark. Vi ser också gärna att RCC och cancervårdens professioner – i varje nationell och regional cancerplan – får förutsättningar för att genomföra de förändringar som behövs för att framtidssäkra svensk strålbehandling. 

Silke Engelholm, Lund, ordförande Svensk strålonkologisk förening

Signe Friesland, Stockholm, ordförande Svensk onkologisk förening

Kjell Bergfeldt, Uppsala, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling

Johan Ahlgren, RCC i samverkan

Nassrin Yosefi Salekdeh, Uppsala, Sjuksköterskor i cancervård

Fredrik Nordström, Göteborg, Svenska sjukhusfysikerförbundet

Magnus Lagerlund, Kalmar, Nationella onkologichefsrådet

Johanna Svensson, Göteborg, Nationella onkologichefsrådet

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RCC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev