Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver en strategi för jämlik cancervård”

Inför jämlik screening för olika cancerdiagnoser i alla regioner, skriver Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer, på Världscancerdagen den 4 februari.

Publicerad: 4 februari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Foto: Pax Engström Nyström


Ämnen i artikeln:

Personcentrerad vårdPrimärvård

Lagarna gäller över hela landet och det borde därför vara en självklarhet att det inte ska bero på var du bor eller vem du är vilken vård du erbjuds, men så är fallet i Sverige i dag.

Det sker fantastiska framsteg inom cancervården – nya läkemedel och behandlingar tas fram som skapar förutsättningar för att allt fler kan överleva eller leva ett gott liv med cancer. Nätverket mot cancer ser med glädje på denna utveckling! Det finns dock stora frågor kvar att arbeta med innan dessa fina resultat kommer alla patienter till del. Därför är temat för årets Världscancerdag den 4 februari jämlik vård, med fokus på rätten till tidig upptäckt, precisionsmedicin och cancerrehabilitering.

Läs mer: Car T-celler var oväntat långlivade 

Vi har i Sverige lagar som ska se till att vi får det vi behöver när vi behöver det. Hälso- och sjukvårdslagen säger att du har rätt att få vård av hög kvalitet. Du ska känna dig trygg och säker när du får vård och behandling. Du ska ha möjlighet att påverka och välja din vård och behandling. Vårdpersonalen ska också behandla dig med respekt för ditt självbestämmande och din integritet, främja goda kontakter mellan dig och hälso- och sjukvårdspersonalen, de ska se till att du får information och vården ska vara lätt tillgänglig.

Patientlagen, som instiftades 2015 och vars syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet, skulle ge skjuts i arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har dock konstaterat i flera rapporter att lagen behöver ett omtag för att få genomslag.

Många patienter från Nätverket mot cancers medlemsorganisationer vittnar om en ojämlik tillgång till utredningar för att hitta cancer och till mediciner, behandlingar eller rehabilitering efter konstaterad cancer. I dag upplever alltså, i motsats till vad lagen säger, många patienter brist på tillgång till vård och saknar valfrihet och inflytande över sin egen vård.

Mot bakgrund av detta verkar därför Nätverket mot cancer för att:

• Prevention ges bättre status och mer resurser, och inkluderar hälsosamma levnadsvanor från förskola till palliation.

• Utbildning i personcentrerad hälso- och sjukvård ska ingå i medicinska utbildningsprogram och erbjudas i hälso- och sjukvården.

• Patientexpertis och resurser inkluderas i vård och forskning. 

• Patienters och närståendes behov ska vara en ledstjärna för vård och forskning.

• Jämlik screening för olika cancerdiagnoser införs i alla regioner.

• Kliniska prövningar erbjuds varje patient – forskning i dag är morgondagens vård.

• Nationell styrning och fondering av precisionsmedicin och precisionshälsa införs.

• En nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälso-, vård- och forskningsdata fastställs.

Nätverket mot cancer vill därför i år, 2022, när vi fortfarande har en pandemi och det är valår, särskilt lyfta behovet av en strategi för jämlik cancervård i Sverige. 

Vi vill att politiker i regionerna ser till att primärvården får de resurser den behöver för att upptäcka cancer tidigt, att precisionsmedicin och annan utveckling av nya terapier kommer alla till del, och att vi får en individanpassad rehabilitering som fungerar och erbjuds alla. Först då har vi en jämlik cancervård! 

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten? Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev