Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver ett register över kliniska prövningar”

Publicerad: 13 september 2013, 11:06

Patienter på läkarbesök skulle kunna få en förfrågan om sitt intresse av att delta i studier, skriver Lina Nordquist (FP).


De senaste tio åren har antalet kliniska prövningar i Sverige nästan halverats. Antalet sjukhus­kliniker eller vårdcentraler som var engagerade i kliniska prövningar minskade under samma period från 1 063 till 544 stycken, enligt den FoU-utredning som läkemedelsindustrins bransch­organisation Lif presenterade i fjol.

Detta är oroande både vad gäller utvecklingen av nya läke­medel och när det gäller hur snabbt läkemedlen når patienterna. Om vi menar allvar med att sträva mot världens bästa sjukvård måste denna trend brytas. Nya läkemedel har dessutom större potential att inte i lika hög grad vara anpassade för västerländska medelålders män, vilket gynnar ­kvinnor, äldre patienter och många andra patientgrupper.

Sett ur perspektivet att mycket få läkare remitterar sina patienter till prövningar är utvecklingen tyvärr inte så märklig. Läkarna uppger att huvud­skälet är att de inte känner till vilka studier som pågår. Det finns nämligen ingen sammanställning över vilka kliniska prövningar som pågår för tillfället. Ett sådant register skulle gynna både forskning och patienter.

En ytterligare anledning till den låga remitteringsgraden till kliniska prövningar är bristen på incitament. Både läkare och landsting behöver uppmuntras till deltagande i prövningar. Sveriges ­Kommuner och Landsting, SKL, publicerar årligen en sammanställning, Öppna jämförelser, för att stimulera landstingen att förbättra kvaliteten och effektivisera sin verksamhet. Genom att inkludera kliniska prövningar och annan klinisk forskning i Öppna jämförelser, skulle landstingen uppmuntras till ökat deltagande.

Patienterna är, slutligen, avgörande för om en klinisk prövning är genomförbar. Att hitta patienter är i dag ett tidsödande arbete som kräver annonsering eller en genomgång av alla journaler hos varje vårdgivare som ingår i en prövning, innan möjliga patienter tillfrågas var och en för sig. Prövningar tar därför onödig tid eller utförs i andra länder, vilket gör tiden till dess att patienter i Sverige får tillgång till nya behandlingar onödigt lång. Om landstingen utsåg ansvariga för att koordinera prövningar skulle detta arbete avsevärt underlättas. Patienter på läkarbesök skulle då kunna få en förfrågan om sitt intresse av att delta i studier. När en studie blir aktuell skulle koordinatorn enkelt kunna söka upp intresserade patienter med rätt profil.

Om morgondagens patienter ska kunna erbjudas bästa möjliga vård måste dagens kliniska prövningar ges bästa möjliga förutsättningar. Ett nationellt register behöver därför införas över alla pågående kliniska prövningar, klinisk forskning måste inkluderas i Öppna jämförelser och varje landsting bör utse minst en ansvarig för koordination av patientstudier.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev