torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver fler läkare som chefer”

Publicerad: 13 mars 2020, 07:29

Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund och ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd. Klara Westman, ledamot i Läkarförbundet Student Linköping. Foto: Rickard L. Eriksson (Sofia Rydgren Stale)

När det kommer till chef- och ledarskap på en mer strategisk nivå är det allt för sällan vi läkare kliver fram, skriver två debattörer från Sveriges läkarförbund.


Läkares vardag består till stor del av att fatta beslut. Besluten grundar vi på medicinsk kunskap och beprövade erfarenheter och alltid med patientens hälsa som det främsta målet. Vårdpersonal besitter olika kompetenser som alla behövs för att vi ska bedriva vård av högsta möjliga kvalitet. Vi läkare bidrar med vår medicinska kompetens; och med medicinsk kompetens följer medicinskt ansvar. Ansvaret gör att vi intar en naturlig ledarroll i de team vi arbetar i.

Vi ser helhetsbilden och således har vi god förståelse för hur de tillgängliga resurserna bör fördelas. Men när det kommer till chef- och ledarskap på en mer strategisk nivå är det allt för sällan vi läkare kliver fram. Här måste det ske en förändring.

Ledarskap är både en förmåga och en förvärvad kompetens. Det är därför viktigt att läkare tidigt i sin karriär får utrymme och tid att träna dessa egenskaper. Utbildning i ledarskap är i dag en mikroskopisk del av läkarnas utbildning, tyvärr. Under de minst tolv år man utbildar sig till läkare, från dag ett till färdig specialist, förekommer ledarskapsutbildning i begränsad omfattning. Ändå förväntas man vara den naturliga ledaren och leda vårdteamet runt patienten.

Det finns forskning som visar att hälso- och sjukvården gynnas av att läkare antar en chefsroll.

År 2011 publicerade dr Amanda Goodall vid Cass Business School of London sin forskning som visar att det finns ett samband mellan högpresterande sjukhus och läkare med chefsposition. Medical Management Centre vid Karolinska institutet publicerade 2017 en rapport som visar att sjukhusens vårdkvalitet, hantering av resurser och personaltillfredsställelse påverkas positivt om chefen har medicinsk kompetens. Samtidigt visar en kartläggning som Läkarförbundet genomfört att andelen läkare som är chefer i sjukvården blott är omkring 13 procent. Hur ska vi då få fler läkare som chefer?

Vi tror att följande insatser är ett steg i rätt riktning:

■ Lön och villkor måste vara konkurrenskraftiga och ansvaret som kommer med chefskapet måste kopplas till mandat och befogenhet.
■ För att kunna utveckla verksamheten måste chefer ha goda förutsättningar. Stödet till chefer måste vara gott för att skapa utrymme för verksamhetsutveckling och det administrativa stödet måste vara väl tillgodosett.
■ Verksamhetsnära chefskap ska gå att kombinera med klinisk tjänstgöring.
■ Sjukvårdshuvudmännen måste satsa på fler ledarskaps-ST (ST-tjänstgöring som kombineras med ledarskapsutbildning) i syfte att väcka intresse för chef- och ledarskap bland yngre kollegor.

SOFIA RYDGREN STALE, KLARA WESTMAN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev