Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver forskning och politik med individen i centrum”

Publicerad: 8 juli 2019, 05:00

Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. Susann Porter, arbetsterapeut och doktorand i hälsovetenskap med inriktning mot psykisk hälsa vid Lunds universitet.

Foto: Jens Christian och Oskar Porter

Innovationer, nya tankesätt och kortare vägar är viktiga nycklar om vi ska låsa upp de bojor som håller alltför många fångna i psykisk ohälsa, skriver Per Einarsson och Susann Porter.


Den grupp i samhället som har högst sjukskrivningstal och befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden är individer med psykisk ohälsa. På Lunds universitet forskar man kring människors erfarenheter av processen att återgå i arbete och man har undersökt vilken kunskap som finns om psykisk ohälsa hos såväl arbetsinriktad rehabiliteringspersonal som bland arbetsgivare. Resultaten är nedslående.

Forskningen har visat på stora brister i samordningen mellan de olika aktörerna, vilket leder till tids- och interventionsglapp där individen riskerar att fastna och inte komma vidare i sin återhämtning. Ett problem är att vården till stor del bedrivs avskilt från den arbetsinriktade rehabiliteringen, detta trots att forskning visar att individens återhämtning gynnas av att man redan på ett tidigt stadium har en återgång till arbete som mål. En metod som visat sig fungera och gynna individens återhämtning är Individual Placement and Support, IPS.

IPS har även visat sig minska symtomen vid psykisk ohälsa samt öka livskvaliteten och känslan av egenmakt hos individen. Det som gör IPS unikt är att man har en arbetsspecialist som arbetar direkt med individen, utgår från dennes egna mål och tidigare erfarenheter och koordinerar vården med den arbetsinriktade rehabiliteringen, samt att alla i teamet jobbar mot målet ”återgång i arbete”. Arbetsspecialisten stöttar och hjälper även arbetsgivaren om det efterfrågas. Men trots de mycket goda resultaten med IPS är det dessvärre fortfarande inte en självklar del av rehabiliteringen.

Efter valet 2018 har Region Skåne en ny nämnd, Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, som bland annat arbetar med att förbättra vården och rehabiliteringen för människor med psykisk ohälsa. Ett viktigt led i detta arbete är att korta avstånden mellan vården och patienten, men också titta på hur forskningen och politiken kan mötas och hitta nya vägar för att på ännu bättre sätt hjälpa människor med psykisk ohälsa. För innovationer, nya tankesätt och kortare vägar är viktiga nycklar om vi ska låsa upp de bojor som håller alltför många människor fångna i psykisk ohälsa.

PER EINARSSON, SUSANN PORTER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev