Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver genomföra århundradets sjukvårdsreform”

Vården lider av för mycket styrning från alla nivåer. Det minskar utrymmet för professionellt ansvarstagande, skriver Ebba Busch (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD). (1 kommentar)

Publicerad: 1 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, och Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Kristdemokraterna

Patienter och personal har plågats av vårdköer under många år. Pandemin medförde att det var nödvändigt att ställa om, men köerna blev ännu längre och personalen fick en allt sämre arbetsmiljö. Sommaren har förstärkt bristerna och fackförbunden kräver en kriskommission för vården. 

Det är brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor som gör att man lämnar yrket eller går ner i arbetstid. Allt fler vårdavdelningar har ett fåtal medarbetare som arbetat där längre än ett par år. Personalen lämnar och går till andra arbetsuppgifter när arbetsvillkoren aldrig förbättras och den etiska stressen blivit konstant. När kontinuiteten brister påverkas patienterna, inte minst de med kroniska sjukdomar. Kvalitetsutveckling försvåras när verksamheterna ständigt måste fokusera på att introducera nya medarbetare.

Läs mer: Tusentals fler i vårdkö jämfört med i fjol 

I dag är det 21 självstyrande regioner som var och en ansvarar för sin del av hälso- och sjukvården. Det samlade ansvaret saknas. Ingen har ansvar för att vi har tillräckligt med sjuksköterskor i Sverige. Sjuksköterskor är en bristvara i dag. 

Ingen har heller ansvar för att vi har en tillräcklig sjukvårdsstruktur i hela landet. Staten driver på utvecklingen av högspecialiserad vård men tar inte ansvar för basverksamheten. Akutsjukhus utarmas på kompetens och snart finns risk att fler enheter behöver stängas om inget görs. Ett fåtal universitetssjukhus räcker inte för att vi ska ha en god vård på lika villkor till hela befolkningen.

Var och en av de 21 regionerna borde förstås ha gjort mer för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Också Kristdemokraterna finns med i ledningen i regioner och borde ha gjort mer. Men när det brister så väljer vi inte att peka på regionerna och avstå från nationellt ansvar. Vi är beredda att ta nationellt ansvar och göra de ändringar som krävs. 

Vi föreslår följande åtgärder som behöver ske i närtid:

Samtliga regioner ska halvårsvis redovisa läget i arbetsmiljön och vilka åtgärder som görs för att förbättra arbetsvillkoren. Särskilda statliga pengar finns för att åstadkomma fler vårdplatser efter vårt initiativ tillsammans med M och SD i riksdagen. Det är kompetensbristen som är skälet till att vi saknar vårdplatser. Därför måste fler vilja stanna kvar i vårdyrket och fler orka arbeta heltid. En rimlig löneutveckling måste finnas.

Vårdpersonalen ska ha rätt till kontinuerlig fortbildning av god kvalitet. En statlig utredning bör tillsättas omgående för att se hur detta ska genomföras. Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och vårdpersonalen måste ges möjlighet att utvecklas i yrket. 

Vårdens chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare. Det är en jämställdhetsfråga och en kvalitetsfråga att regionerna har tillräckligt med chefer, så att dessa har en rimlig chans att ta ansvar för arbetsmiljön och leda arbetet på bästa sätt.

Ovanstående är nödvändiga åtgärder om vi ska klara vårdens kvalitet och kunna arbeta bort köerna. Men vi måste också förändra styrningen av hälso- och sjukvården och få ett samlat nationellt ansvar för hälso- och sjukvården. 

Vården lider av för mycket styrning från alla nivåer. Det gör vården ekonomiskt ineffektiv och minskar utrymmet för professionellt ansvarstagande. Vi behöver genomföra en större sjukvårdsreform, förmodligen århundradets sjukvårdsreform. 

Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-09-02

Mycket insiktsfullt påpekar skribenterna att ”Vården lider av för mycket styrning från alla nivåer. Det minskar utrymmet för professionellt ansvarstagande” och att ”utrymmet för professionellt ansvarstagande” därför måste ökas! 

Detta vill man bl a åstadkomma genom att ”…regionerna har tillräckligt med chefer, så att dessa har en rimlig chans att ta ansvar för arbetsmiljön och leda arbetet på bästa sätt.” 

Skribenternas förslag finns redan redan implementerat såsom 220825 rapporteras i ” Nyheter i Västerbotten”: ”Region Västerbotten har fler chefer än vårdplatser för sjukhusvård”: 

https://nyheterivasterbotten.se/region-vasterbotten-har-fler-chefer-an-vardplatser-for-sjukhusvard/

Hans Wingstrand leg läk

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kristdemokraterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev