Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver kunna anpassa vårdstrukturen”

Regionerna ska ha möjlighet att rikta etablering inom vårdval till särskilda geografiska områden, föreslår Anna Starbrink (L) som vill utveckla Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Publicerad: 14 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Starbrink (L), regionråd i Region Stockholm och riksdagskandidat.

Foto: Karl Gabor


Ämnen i artikeln:

VårdvalLiberalerna

Det har gått mer än ett decennium sedan Alliansregeringen genomförde den stora valfrihetsreformen i vård och omsorg genom införandet av Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det banade väg för en större mångfald av enskilda vårdverksamheter och möjliggjorde en större frihet för såväl patienter att välja vård som personal att välja arbetsgivare.

Vårdval har fått störst genomslag inom primärvården. 44 procent av alla vårdcentraler i landet drivs i dag av enskilda aktörer och 56 procent av regionerna själva. Regionerna har också i varierande grad infört möjligheten för privata vårdgivare inom specialistvård att etablera verksamheter. Erfarenheterna av vårdvalen är goda, men allt fungerar inte perfekt.

Läs mer: Fler på särskilda boenden kan få influensaprofylax

Det är dags för en framåtsyftande reformpolitik för att utveckla LOV. Individens ställning i vård och omsorg måste stärkas. Vårdköerna är ibland beklämmande långa. Det behövs flera som vill erbjuda vård, samtidigt som vården måste hållas samman starkt kring patienterna.

En ny vårdvalsreform måste bygga vidare på vårdvalets framgångar men också granska kritiskt och rätta till brister. Regioner och kommuner behöver utveckla ersättningsmodeller som minimerar hälsomässigt eller medicinskt omotiverade kostnadsökningar, säkrar en sammanhållen vård och omsorg när patienter behöver olika insatser, samt tydligt reglerar ansvaret för utbildning, fortbildning och forskning.

Vi behöver vässa lagstiftningen för att i än högre grad möta patienternas behov, med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagens krav att den med störst behov ska ha företräde till vårdens resurser. Med detta som utgångspunkt föreslår jag en ett antal förbättringar av valfriheten i hälso- och sjukvården:

Patienten ska ha valfrihet inom alla områden där så är möjligt, och rätt till information om var behandlingen kan ges. LOV kan med fördel användas inom stora delar av specialistvården, liksom primärvård och omsorg.

Regionerna ska ha möjlighet att rikta etablering inom vårdval till särskilda geografiska områden. Ansvaret för att tillgodose befolkningens vårdbehov ligger på regionerna och de behöver kunna anpassa vårdstrukturen utifrån lokala förutsättningar och behov, som tillgången till vård i glesbygd.

Akutsjukhusen bör kunna få möjlighet att bilda sammanhållna vårdprocesser i tät samverkan med vårdvalsaktörer inom olika medicinska områden.

Sammanhållen vård måste möjliggöras med gemensamma vårdval mellan regioner och kommuner. Den bristande förmågan att hålla samman vården är särskilt kännbar för individer som både behöver vård och kommunal omsorg.

Patientinformationen ska utvecklas och vara tillgänglig via nätet. För att valfriheten ska fungera måste patienterna ha möjlighet att göra välinformerade val och att enkelt göra jämförelser mellan vårdgivare och regioner.

Genom att stärka patienternas valfrihet och öka medarbetarnas utbud av arbetsgivare kan vi möjliggöra en mer jämlik vård och korta köerna. Vi ska bejaka privata alternativ och mångfald i vården, samtidigt som vi tar ansvar för att vården får en rimlig geografisk spridning och att skattepengarna används varsamt. Så kan vi utveckla välfärden och stärka patientens ställning.

Anna Starbrink (L), regionråd i Region Stockholm och riksdagskandidat

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdvalLiberalerna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev