Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi bygger redan för ökad psykisk hälsa”

Publicerad: 22 juli 2014, 10:09

Birgitta Rydberg (FP), Ella Bohlin (KD) och Pia Helleday (M).

Foto: Erja Lempinen, pressbild och Jonna Thomasson

Alliansen i Stockholms läns landsting beskriver oppositionens debattinlägg om psykatri för unga som ett slag i luften.


Omsorgen om ungas psykiska hälsa är något vi alla delar, över partigränserna. Fenomenet att dagens unga säger sig må sämre än tidigare ungdomsgenerationer är mer eller mindre generellt för västvärlden. Det ökade utbudet av informationskällor, en högre frihetsgrad som också kan innebära stress, den längre tid det tar att etablera sig i vuxenlivet, öppenhet för att känna efter och kunna sätta ord på problem och känslor, kanske också en trend i hela samhället att diagnostisera och sjukdomsstämpla sådant som tidigare kunde ses som mer normala tillstånd: De möjliga förklaringarna är många men de definitiva svaren svårfunna.

Mot denna komplexa bakgrund, och utifrån vår gemensamma strävan att något måste göras, är det tråkigt att socialdemokraterna och miljöpartisterna Larsson, Sjölander och Öberg i Dagens Medicin 14 juli, väljer sitt höga tonläge. Extra tråkigt blir alltihop framför allt för de rödgröna själva – eftersom det de levererar i form av egna förslag inte blir något annat än kraftfulla slag i luften och insparkande av öppna dörrar.

Sedan 2006 har vi, vad S och MP än försöker påstå, gjort stora insatser för att förstärka det psykosociala stödet för stockholmare i alla åldrar. Den allra största skillnaden är förstås Vårdval Stockholm för husläkarverksamheten som också innehåller ett psykosocialt åtagande. Det åtagandet innebär att tiotusentals fler stockholmare har kunnat träffa en psykolog, kurator eller fått KBT-terapi i grupp. Dessa s k psykosociala besök har ökat med 182 procent till nästan 200 000 besök under 2013. På liknande sätt har ungdomsmottagningarna runtom i Stockholms län sedan flera år nu ett ansvar för ungas hela hälsa – både kropp och själ.

Och vi är inte färdiga, utan bygger vidare. Framgångarna med psykosocialt stöd i primärvården ska utvecklas till en verklig första linjens psykiatri på vårdcentraler och husläkarmottagningar, enligt förslag Alliansen lagt fram och nu gett direktiv om att driva igenom. Det handlar om utökat antal psykologer, höjd ersättning just för psykologbesök, och utökade besök så att en enskild person kan få upp till 20 terapitillfällen. Det betyder att en hel behandlingssession kan genomföras med många även med lite mer komplicerade psykosociala besvär.

I första linjens psykiatri ingår också psykiater på vissa vårdcentraler genom ett tilläggsuppdrag. Allt detta kommer naturligtvis att gynna också våra unga.

De lokala partnerskap som utgör S och MP:s andra förslag är likaledes redan på gång. Samverkan med andra aktörer såväl inom vården som skola och socialtjänst är ett krav och en utgångspunkt för BUP och vuxenpsykiatri. Och i höst startar ett projekt med ett försök till ytterligare fördjupad samverkan, så kallad nätverkspsykiatri, just kring unga vuxna: det är psykiatrin för barn, unga och vuxna på Järvafältet som ska få ett särskilt uppdrag och arbeta tillsammans med primärvård, socialtjänst, skola, Fryshuset, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra berörda aktörer. Om detta blir framgångsrikt, vilket vi tror och hoppas, ska modellen spridas och bli vägledande för hela länet.

Ett regionalt kunskapscenter för ”forskning och spridning av goda exempel” är slutligen något som får oss att undra ifall S och MP inte har följt med i i utvecklingen här i landstinget. Känner S och MP inte till vårt Centrum för Psykiatriforskning, som arbetar med just att ta fram, kartlägga, utveckla- och sprida nya och verkningsfulla metoder? Eller de enheter inom vår samhällsmedicinska verksamhet som har uppdraget att samla epidemiologiska data och arbeta med metodutveckling och kunskapsspridning? Eller är deras förslag mot ungas psykiska ohälsa att vi ska dubbeljobba?

Vi har ingen anledning att tvivla på engagemanget hos S och MP för de ungas psykiska hälsa och vi tar tacksamt emot konstruktiva förslag till förbättring. Därför hoppas vi att S och MP, inför nästa gång, ser till att ha lite mer på fötterna istället för att bara försöka plocka billiga politiska poänger. Denna viktiga fråga förtjänar bättre än så.

Relaterat material

debVallöfte: ”Vi ska förbättra ungas psykiska hälsa”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev