Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi drivs inte av möjligheten att leka företagare”

Det som driver oss i styrelsen i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är ett ansvarstagande för hela landets sjukvård, skriver två debattörer i en replik.

Publicerad: 9 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ola Karlsson (M), styrelseordförande KSA. Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande KSA.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, är nu i full färd med att starta och upphandla verksamhet för att kunna påbörja flygningar under andra halvåret 2021.

Henric Johansson (L) går till vildsint angrepp på KSA i en debattartikel. Det finns enligt honom ingen ände på de fel, brister, ökade kostnader och ökad miljöbelastning som drabbar landet till följd av att KSA bygger upp sin verksamhet.

KSA bildades 2016 av samtliga 21 regioner i Sverige. Syftet var att effektivisera ambulansflyget för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Förbundet ska bland annat:

• upphandla och samordna flygambulanstjänst

• upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan

• samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av beställnings- och koordineringscentral

• samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning

• tillhandahålla sjukvårdspersonal

Bakgrunden var flera års utredande från staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där man konstaterade ett flertal problem. I rapporten Vård på vingar 2012 angavs bland annat att ”Avsaknaden av ett nationellt ramavtal innebär onödigt höga kostnader för landstingen. Vidare kan landstingen inte ställa krav på patient- och flygsäkerhet. Avsaknaden av en nationell planeringsfunktion för luftburna sekundärtransporter innebär att landstingens transportlogistik inte blir optimal.” 

Rapporten landade i slutsatsen att en nationell organisation borde bildas och den räknade upp ett stort antal fördelar:

• Stordriftsfördelar, med ökade möjligheter att samordna och standardisera verksamheterna, vilket ger möjlighet att sänka investerings- och verksamhetskostnader. 

• Bättre samverkan mellan landsting, med nationell planeringsfunktion vilket bedömdes kunna leda till effektivare transportlogistik och lägre kostnader. 

• Förbättrade förutsättningar för att bedriva kvalitetsarbete avseende flygsäkerhet, patientsäkerhet och verksamhetsuppföljning. 

• Bättre katastrofmedicinsk beredskap, med stärkt nationell förmåga att hantera allvarliga händelser med många skadade.

KSA har nu upphandlat sex stycken PC24, en lätt jetmaskin med specialanpassad medicinsk inredning vilket möjliggör transporter av upp till tre liggande patienter med plats för fyra sittande passagerare. Kabinen kan snabbt och enkelt byggas om till flera olika konfigurationer vilket möjliggör för KSA att bland annat genomföra IVA- och kuvöstransporter, liksom transporter med ecmo-maskiner, en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. Det har varit ett omfattande arbete att säkerställa att all medicinteknisk utrustning kan användas i de nya planen.

Flygplanen kommer att levereras med början i april 2021. Avsikten från början var att upphandla en operatör för att sköta driften av flygplanen. Upphandlingen visade sig inte vara genomförbar utan betydande risker och medförde att drift i egen regi blev det enda framkomliga alternativet, vilket också blev beslutet i juni 2020.

I KSA pågår nu ett intensivt arbete för att få verksamheten på plats. Eget AOC, driftstillstånd, ska sökas och säkerställas. Piloter, sjuksköterskor och tekniker med flera ska upphandlas och deras utbildningar genomföras. Baser med dygnet runt-beredskap ska etableras i Umeå, Arlanda och Göteborg. En flygkoordineringscentral ska etableras i Umeå som också ska bemannas dygnet runt. Verksamhetsstart beräknas ske stegvis under andra halvåret 2021.

Kostnaden för ambulansflyg är hög, i dag betalar många regioner mer än 35 000 kronor till 40 000 kronor per timme och flygplan, medan ambulanshelikopter kan kosta över 100 000 kronor per timme. Leder det till räddade liv och snabb tillgång till rätt behandling är det väl använda pengar. Med nationell samordning och koordinering kommer tomma flygningar att minska vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan. En enhetlig flotta är effektivt både ekonomiskt och flygoperativt. Flygplanens prestanda ska ta höjd för såväl korta flygningar som flygningar inom hela Sverige och även utomlands. Den geografiska ”fördelningen” av den högspecialiserade vården ökar behovet av säkra, snabba och tillgängliga transporter. 

Kostnadseffektiviteten i KSA kommer att vara beroende dels av hur mycket regionerna totalt väljer att utnyttja KSA:s tjänster, dels också hur väl KSA lyckas optimera flygningarna. Modellen för att fördela kostnaderna mellan regionerna baseras dels på folkmängd och yta, dels på antalet nyttjade flygtimmar. 

Det som driver oss i styrelsen i KSA är inte möjligheten att leka företagare, utan ett ansvarstagande för hela landets sjukvård. Vi vill säkra att svårt sjuka snabbt kan komma till rätt sjukhus med rätt vårdnivå och att andra svårt sjuka snabbt kan få tillgång till donerade organ. Vi vill stärka den nationella förmågan att hantera allvarliga händelser och vi vill göra det på ett kostnadseffektivt sätt. 

Ola Karlsson (M) styrelseordförande KSA 

Peter Olofsson (S) vice styrelseordförande KSA

Replik på:

”Svensk luftburen ambulansberedskap förvagas”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev