Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Vi gör mycket för att minska risken för cancer”

Publicerad: 29 oktober 2016, 05:00

Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Kampen mot cancer är högt prioriterad för regeringen och en viktig del i att göra svensk hälso- och sjukvård bättre, mer jämlik och mer tillgänglig, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).


Ämnen i artikeln:

BröstcancerGabriel Wikström

Vi känner nog alla någon som antingen själv eller i familj och vänkrets har drabbats av cancer, en av våra stora folksjukdomar. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, som drabbar cirka 8000 personer varje år i Sverige. Oktober är också en särskild månad när vi diskuterar just bröstcancer. Under den gångna månaden har Cancerfonden uppmärksammat situationen för dem som får bröstcancer.

Kampen mot cancer är högt prioriterad också för regeringen, och en viktig del i att göra svensk hälso- och sjukvård bättre, mer jämlik och mer tillgänglig. Det är också ett område där regeringen gör flera olika insatser:

• Två miljarder för en mer jämlik cancervård med bättre tillgänglighet. I dag varierar väntetiderna för cancerbehandling oacceptabelt mycket över landet, och är ofta allt för långa. Regeringen satsar därför en halv miljard per år 2015-2018 på att göra cancervården mer jämlik och förbättra tillgängligheten. Den viktigaste delen är att införa ett arbetssätt som kallas för standardiserade vårdförlopp, inspirerat från ett framgångsrikt arbete i Danmark. Tiderna mellan olika moment från välgrundad misstanke till behandlingsstart standardiseras och arbetet utvecklas för att undvika onödiga ledtider och snabba på vården. Därigenom kan väntetiderna kortas, och också bli mer jämlika över landet. De standardiserade vårdförloppen är diagnosspecifika, och en av de diagnoser där det nu finns ett vårdförlopp är just bröstcancer.

• Avgiftsfri mammografi i hela landet. Tidig upptäckt kan ofta vara avgörande för en framgångsrik behandling. Där är mammografin avgörande för att upptäcka bröstcancer. Studier, bland annat från när man tidigare avgiftsbefriade mammografin i Stockholm, visar på att detta ledde till att fler genomgick mammografi, och ökningen var som störst i områden där den tidigare varit lägre än snittet.

Tidig upptäckt kan ofta vara avgörande för en framgångsrik behandling.

• Mer fokus på förebyggande arbete. Cancerfonden lyfter själva fram vikten av det förebyggande arbetet. På en generell nivå visade man i Cancerfondsrapporten tidigare i år på att ungefär en tredjedel av all cancer kan förebyggas. Specifikt för bröstcancer lyfter fonden fram att övervikt och fetma efter klimakteriet, samt alkoholkonsumtion, kan öka risken. Motion kan å andra sidan minska risken. Detta är områden regeringen prioriterar. Det är viktigt också för att förebygga cancer att värna den svenska alkoholpolitiska linjen och hålla nere konsumtionen, liksom att främja fysisk aktivitet. Regeringen har höjt anslagen till idrottsrörelsen, samt gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ett gemensamt uppdrag att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

Vi både kan göra och gör mycket för att minska risken för cancer, upptäcka den i tid och göra vården så bra som möjligt. En heltäckande och modern politik mot cancer måste inkludera alla tre delar. Så utvecklar vi vården och stärker den svenska modellen.

GABRIEL WIKSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev