torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi har en självklar roll som komplement till vården”

Publicerad: 28 september 2017, 05:00

Niki Peyravi Latif, klinisk apotekare, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Henrik Cam, klinisk apotekare, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping.

Vi vill beskriva hur kliniska apotekare arbetar med läkemedelsgenomgångar och läkemedelsanvändning, skriver Niki Peyravi Latif och Henrik Cam.

Ämnen i artikeln:

Akademiska sjukhusetLasarettet i EnköpingLäkemedelFarmaci

Vi delar de åsikter som Birgitta Elfsson med flera i Dagens Medicin nr 38/17 framför mot sjuksköterskorna Monica Bergqvists och Berit Magnussons negativa artikel i nr 36/17, där skribenterna hävdar att kliniska apotekare inte ska arbeta med läkemedelsgenomgångar. Vi undrar om författarna har arbetat tillsammans med kliniska apotekare då brist på er­faren­het av den kliniska apotekarens yrkesroll genomsyrar inlägget. Vi vill därför beskriva hur kliniska apotekare på Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetar med läkemedelsgenomgångar och läkemedelsanvändning.

Grundbulten för en väl utförd genomgång ligger i patientsamtalet. Där diskuteras allt från nuvarande läkemedelshantering/behandling till eventuell följsamhet till läkemedel. Information samlas även in (efter samtycke, självfallet) från journal, anhöriga, behandlande sjuksköterska, hemsjukvård, boendepersonal, läkare med mera. Sammanställningen som överlämnas till behandlande läkare blir därför utifrån ett multidisciplinärt samarbete som gagnar patienten i slutändan.

Med andra ord, arbetssättet i dag är strukturerat, inkluderar berörda parter samt har ett helhets­perspektiv på problemen.

Det viktigaste är att apotekaren aldrig tar över en läkemedels­genomgång. Det är alltid den behandlande läkaren som har det medicinska ansvaret.

Läkemedelsgenomgången är och har alltid varit person­cent­rerad. Att ha med en apotekare i arbetet ändrar absolut inte den utgångspunkten, tvärtom. Individ­anpassning är väsentlig från flera aspekter, där följsamhet till läkemedelsbehandling är ett exempel.

Förutom läkemedelsgenomgångar stöttar kliniska apotekare även sjuksköterskor/läkare i frågor som rör bland annat administrering av läkemedel i sond, läkemedel i hemmet, spädning av läkemedel, utbildning med mera. Användningen av apotekare som resurs sker brett i sammanhang där apotekare bidrar med sin spetskompetens.

Olika professioner har olika kunskaper och roller inom vården och att sätta yrkeskategorier mot varandra är inte konstruktivt. En inkluderande vård med många olika kompetenser är därför i våra ögon välkommet, för patientens bästa.

Kliniska apotekare kommer aldrig att vara en ersättning för en sjuksköterska eller läkare. Vi ska ses som ett komplement till vården men med en självklar roll.

Vi har en grundutbildning på fem år och ofta en vidareutbildning i klinisk farmaci i ytterligare ett år samt flertalet år av klinisk erfarenhet. Av en klinisk apotekare kan man förvänta sig ett bra stöd i läkemedelsfrågor i de dagliga utmaningarna både på avdelning, mottagning eller ute i primärvården.

Kliniska apotekare är en kompetent profession som har mycket att bidra med när det gäller förbättringar av läke­medels­använd­ningen inom vården.

Bergqvist och Magnusson är mycket välkomna på studiebesök till Akademiska sjukhuset för att se hur kliniska apotekare sam­arbetar med övriga professioner i vården.

Relaterat material

”Kliniska farmaceuter används inte på rätt sätt”

”Alla relevanta vårdprofessioner är viktiga för patienten”

NIKI PEYRAVI LATIF OCH HENRIK CAM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev