söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi har en tydlig plan för att vända utvecklingen”

Publicerad: 18 maj 2018, 05:00

Ella Bohlin (KD), barn- och äldre­lands­tings­råd i Stockholms läns landsting. Foto: Scharlotte Peppare

Alliansen är väl medveten om den situation som råder för vårdval allergologi och för allergologer, skriver Ella Bohlin (KD) i en debattreplik.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingAllergiAstma

Fem debattörer i Dagens Medicin nr 18/18 har lyft problemet med att många med allergi och astma inte får det stöd de behöver från sjukvården, bland annat för att det saknas specialister inom allergologi. Det är ett stort hinder i vägen för en mer jämlik och kunskaps­baserad vård.

Det är en problembild som Stockholms läns landsting delar med andra landsting och regioner. Det krävs åtgärder för att långsiktigt säkerställa en god bemanning. I linje med detta har Alliansen beslutat att anslå ytterligare medel från och med 2018 till fler ST-utbildningar i Stockholms läns landsting. Medlen kommer bland annat användas till att öka antalet allergologer.

Alliansen har även skärpt kravet på att tillhandahålla utbildnings­platser inom vårdvalen, detta för att utbildningsbehoven bättre ska tillgodoses. Det pågår även insatser inom landstinget för att underlätta fortbildning kring astma och allergisjukdomar.

Långa vänte­tider ­innebär att både barn och föräldrar lider i onödan

Allergi och astma är den ­vanligaste kroniska diagnosen bland barn. Långa vänte­tider ­innebär att både barn och föräldrar lider i onödan och för många blir vardagen begränsad. Debattörerna efterfrågar konkreta budget­poster med tydliga målformuleringar kring hur fram­tidens allergivård ska organiseras. I budgeten för Stockholms läns landsting för 2018 satsar Alliansen ­resurser på att inrätta ett kunskaps­center på Sachsska barn- och ungdoms­sjukhuset för barn med matallergi, för att fler barn ska få rätt diagnos och evidens­baserad behandling.

Certifierade astma/kol-mottagningar inom primär­vården är ett annat positivt exempel på verksamheter med specialist­kompetens inom Stockholms läns landsting.

Alliansen är väl medveten om den situation som råder för vårdval allergologi och för allergologer. Specialiserad allergologi blev ett vårdvalsområde för att förbättra tillgängligheten och för att möjliggöra för fler mottagningar att etablera sig länet. Inom vård­valet ställs höga krav på medicinsk kompetens, rutiner och utrustning.

Det pågår för närvarande en revidering av vårdvalet bland annat för att anpassa ersättningarna för ett livskraftigare vårdval. Detta görs i dialog med professionen.

Relaterat material

”Bara politisk handling kan vända  utvecklingen inom allergivården”

ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev