Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Vi har ett stort lager av Tamiflu  så dela ut det till befolkningen

Publicerad: 15 september 2009, 12:26

Orimligt att vänta tills skräcken för svininfluensa vuxit sig för stor, skriver Marianne Sandor.


Svininfluensapandemin har ännu inte tagit sitt grepp om Sverige. Men oron för att smittas stiger, inte minst bland gravida, familjer med små barn och alla som medicinskt tillhör riskgruppen för att bli svårt sjuka, om de smittas med nya influensan A(H1N1).

Myndigheterna vaknar till alltmer och kommer med nya råd eller komplettering av tidigare råd angående Tamiflubehandling och vaccination. Bland andra Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och WHO håller alla på att upprätta sina egna listor över vilka som ska få Tamiflu i förebyggande syfte respektive få vaccin först.

Jag har hela tiden följt dessa myndigheters olika råd och dåd sedan A(H1N1) bröt ut i våras i Mexiko. Jag tillhör dem som förespråkar att statens jättestora beredskapslager av Tamiflu för 260 miljoner kronor nu ska komma till nytta i förebyggande syfte. Efter den så kallade fågel­influensan köpte staten in detta enorma lager – till vilken nytta? Jo, om vi får en pandemi i Sverige, och där är vi nu!

Det har gått åtskilliga år mellan de stora pandemierna – spanska sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hongkong 1968. När är det tänkt att lagret av Tamiflu ska användas om inte nu? Användningsdatum går dessutom enligt läkemedelsbolaget ut i början av 2010 för en stor del av lagret. Nu rekommenderar, hör och häpna, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA förlängd hållbarhetstid för Tamiflukapslar med två år.

Vi har tidigare inte fått sända/skänka läkemedel som passerat utgångs­datum till fattigare länder för att där kunna hjälpa behövande. Ty då har myndigheterna pekat på att det är oetiskt att sända utgången medicin till mer behövande. Vem som nu tar på sig risken för biverkningar, eventuella dödsfall etcetera av Tamiflu med förlängd hållbarhetstid framgår inte. Läkemedelsbolaget svarar dock inte för det efter utgångsdatum.

Nu till pudelns kärna: Jag har själv drabbats av nyupptäckt immunbristsjukdom och i avvaktan på vaccinering har jag ordinerats av min läkare att äta Tamiflu i max sex veckor i förebyggande syfte. Allt enligt indikation i www.fass.se och i information från Läkemedelsverket. Där står att A(H1N1) visat sig känsligt för Tamiflu, och att det är det läkemedel som bedöms lämpa sig bäst för mass­användning under en pandemi på grund av dess fördel­aktiga biverknings-, interaktions- och resistensprofil.

Den svenska pandemiplanen prioriterar behandling med Tamiflu. Profylax är det bästa sättet att förhindra sjukdom och smittspridning, men kräver omfattande beredskapslager, vilket vi ju har. De som har beställt lagret måste ju ha tänkt till och beaktat risken för eventuell resistens­utveckling etcetera. Var är ni nu? Berätta var, när och hur ni tänkt använda lagret!

Jag anser att myndigheterna har brustit i sitt informationsansvar gentemot befolkningen och potentiella influensadrabbade. Ingen har till exempel gått ut med rent praktiska råd angående vem eller vilka i en riskfamilj som nu ska uppsöka sjuk­vården vid smitta.

Olika råd kring influensan ges i olika landsting och stämmer ibland inte alls med centrala rekommendationer om profylax eller om när man ska söka vård. Detta sker i dag, när vi väntar på det vaccin som Sverige sent omsider har beställt genom ett garantiavtal med vaccintillverkaren.
landstinget i östergötland befarar att kaos bryter ut när vaccinet anländer. Därför överväger landstinget att sätta in vakter för att köerna ska vara ordnade, uppger Sveriges Radio Östergötland. Så stå i givakt och vänta på din tur att få vaccin!

Nej, mitt råd, för att lugna gravida, mammor med barn och övriga riskgrupper är att gemensamt kräva att pandemilagret av Tamiflu, som staten har, snarast distribueras till vårdcentraler med flera för att delas ut enligt ovan!

Marianne Sandor

Marianne Sandor
är specialist i allmänmedicin vid Herrgärdets vårdcentral i Västerås.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev