Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Vi har i allra högsta grad prioriterat vården”

Publicerad: 6 augusti 2020, 05:00

Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Sjukvården i Stockholm har under de senaste mandatperioderna tillförts tiotals miljarder kronor i nya resurser, skriver Tobias Nässén (M) i en replik.


I en debattartikel den 30 juli bortser företrädare från Vänsterpartiet återigen från verkligheten, när de hävdar att den styrande koalitionen i Region Stockholm inte skulle satsa på sjukvården. Sanningen är den motsatta: sjukvården i Stockholm har under de senaste mandatperioderna tillförts tiotals miljarder kronor i nya resurser.

Att den styrande koalitionens budget inte skulle ta hänsyn till nya läkemedelskostnader, demografiska förändringar eller andra faktorer är direkt fel, och samma sak gäller påståenden om att den styrande koalitionen skulle skära ner på sjukvården eller inte lyssna på vårdens medarbetare när resurser ska fördelas.

Vänsterpartiet verkar återkommande drabbas av svårartad faktaresistens. Är anledningen att man inte vill lyssna på siffror för att de inte ger stöd för Vänsterpartiets verklighetsbild? Med risk för att Vänsterpartiet i vanlig ordning kommer att ignorera fakta med hänvisning till siffertrixande finns några nyckeltal de bör studera närmare.

Sedan 2011, när omställningen till en god och nära vård inleddes, har Hälso- och sjukvårdsnämndens budget i Region Stockholm ökat med närmare 48 procent. Totalt har nämnden i dag över 20 miljarder mer att förfoga över än den hade 2010. Detta överstiger långt den genomsnittliga kostnadsökningen för de svenska regionernas sjukvård, vilken under samma tid har ökat med drygt 39 procent.

Under samma tid har köerna kortats och Stockholm har bland landets kortaste köer till specialistvården. Före coronapandemin kunde mer än 96 procent av de första besöken i Stockholms specialistvård genomföras inom vårdgarantins tidsramar. Motsvarande siffra för landet som helhet var blygsamma 82 procent. Under coronapandemin har vi kunnat se hur satsningar tagit sig uttryck både i en närmare fyrdubbling av antalet intensivvårdsplatser och i att vården tillförts cirka 700 nya medarbetare.

Sanningen är att vi i allra högsta grad har prioriterat vården. Den styrande koalitionen har återkommande satsat, och kommer att fortsätta satsa på Stockholms sjukvård.

Vänsterpartiet verkar anse att det är närmast känslolöst att prata om ekonomi i vården. Givet att deras prioriteringar verkar kunna finansieras med en ändlös kassakista är det inte konstigt, men verkligheten är att det är just av omtanke om vården och dess medarbetare som det är nödvändigt att fortsatt arbeta för en ekonomi i balans.

Underskott och kostnadsökningar kan vara förödande för vilken god verksamhet som helst, och med begränsade resurser måste vi säkerställa att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Det var viktigt redan före corona, och är än viktigare i pandemins ekonomiska kölvatten när det dessutom framstår som Stockholm ensamt kommer att få bära kostnaderna för det nya utjämningssystemet, vilket om bara några år väntas kosta Region Stockholm lika mycket som drygt 5100 sjukskötersketjänster varje år.

Att, som den styrande koalitionen nu gör, låta regionens verksamheter prioritera sina kärnuppdrag och samtidigt fortsätta att arbeta för en ekonomi i balans är därför grundstenar i att Region Stockholm även i framtiden ska ha en sjukvård i världsklass med korta väntetider och stor valfrihet och delaktighet för patienterna i Stockholms län. Samtidigt måste resursförstärkningar gå hand i hand med teknikutveckling, digitalisering och ännu smartare arbetssätt. Annars räcker inga skattepengar i världen. Särskilt inte i en pandemi som bidrar till en kraftig lågkonjunktur, lägre skatteintäkter och ökade kostnader genom den nya skatteutjämningen.

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm

TOBIAS NÄSSÉN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev