Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi har satsat på sjukvården varje år”

Tack vare en välskött ekonomi har vi kunnat vidta de åtgärder pandemin krävt trots att vi inte kompenseras av staten, skriver Lars Rådén (M).

Publicerad: 18 januari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lars Rådén (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.


Ämnen i artikeln:

KrislägesavtalCovid-19CoronakrisenRegion Stockholm

Vi välkomnar en öppen vårddebatt med diskussioner som fokuserar på hur vården kan utvecklas och förbättras. Att problem inom vården lyfts är en av de viktigaste delarna för att utveckla sjukvården. 

Under pandemin har stora påfrestningar ställts på Region Stockholm ur flera aspekter, inte minst för alla medarbetare i sjukvården. I takt med att fler vaccindoser kommer kan vi också hoppas på att det trycket minskar. 

Den styrande koalitionen har satsat på sjukvården varje år. Sedan 2010 och fram till och med 2019 hade kostnaderna enligt LPIK (regionernas prisindex för beräkning av kostnaders utveckling i fasta löner och priser) ökat med 21 procent, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Under samma period ökade budgetanslaget till Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd med 41 procent, då exklusive statsbidrag. Skillnaden mellan dessa tal utgör de tillskott sjukvården fått utöver ersättning för ökade kostnader och löner. 

Att för 2021, med pandemi och vikande skatteintäkter, ändå kunna satsa pengar på sjukvården är en stor prioritering, där alla andra verksamheter får stå tillbaka. Ekonomin har under året blivit kraftigt pressad på många håll, inte minst gäller det ersättningen från regeringen, som inte ger full kostnadstäckning. Ovanpå detta kommer den kraftigt ökade nettokostnaden för utjämningssystemet, från drygt 1 miljard kronor 2019 till 3,6 miljarder kronor år 2023, som vi hellre hade prioriterat till Stockholms sjukvård.

Medarbetarna är högsta prioritet, under första halvåret 2020 mer än fördubblades ansökningarna per tjänst för sjuksköterskor, ett tydligt tecken på att Region Stockholm är en attraktiv arbetsgivare. Att bli mer populära räcker inte, det måste också bli mer attraktivt att stanna kvar. Det är ett ständigt pågående arbete att förbättra medarbetarnas situation och något vi aldrig kommer att sluta med. 

Region Stockholm ligger i toppen för tillgängligheten för all specialiserad vård. Att tillgängligheten är så god i just Stockholm är tack vare vårdvalssystemet med privata, ideella och offentliga leverantörer. Även här behöver vi fortsätta att utveckla våra vårdval. Sjukvården i Region Stockholm ska bedrivas på mest effektiva vårdnivå, på mest effektiva sätt. Närakuterna har tydligt avlastat våra akutmottagningar sedan införandet och antalet besök på akutmottagningarna minskar. I ett läge där betydlig fler har varit i behov av akutvård, i synnerhet intensivvård, har de med störst vårdbehov fått det på akutsjukhusen. 

Pandemin är inte över på långa vägar än, även om vaccineringen går framåt. Effekterna av pandemin på ekonomi och vårdköer riskerar också att hänga kvar betydligt längre, där behöver vi alla hjälpas åt för att hantera den uppstådda vårdskulden. Tack vare att Region Stockholms ekonomi har varit välskött har vi kunnat vidta de åtgärder pandemin krävt trots att vi inte kompenseras av staten. 

 

Lars Rådén (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm

 

Replik på:

”Satsningar är i själva verket besparingar” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev