måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi hävdar fortfarande att rutinprov inte är motiverat”

Publicerad: 7 april 2014, 12:10

REPLIK Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund med flera fortsätter debatten om när prov på navelsträngsblod ska tas.


Det är positivt att det har kommit igång en dialog kring frågan om huruvida navelsträngs-pH bör tas på samtliga barn som föds i Sverige.

Liksom i vår ursprungliga debattartikel vill vi fortfarande hävda att det inte föreligger tillräckliga skäl för att motivera rutinmässig navelsträngsprovtagning efter normal förlossning på vitala barn.

Att vi i vårt inlägg anger samma indikationer till när navelsträngsprover ska tas som författarna till repliken gör, borde kunna utgöra en god förutsättning för att uppnå samsyn i denna fråga.

Liksom tidigare vill vi hävda: att behålla en rutinmässig åtgärd, för att säkerställa adekvat provtagning då indikation finns, är ett mindre bra sätt att kvalitetssäkra vården.

Med den rutin som vi förordar (navelsträngsprovtagning på alla påverkade barn, det vill säga alla barn som kräver HLR-åtgärder vid födseln) kommer provtagning att ske vid omkring 5–10 procent av alla förlossningar, det vill säga var till varannan dag vid de flesta av landets förlossningsenheter. Detta torde ge fullgod möjlighet att säkerställa adekvat provtagning.

Naturligtvis är det viktigt med goda rutiner för kontroll av följsamhet, då åtgärder utförs när indikation föreligger.

Relaterat material

deb”Det vore fel att slopa rutinprov på navelsträng”

”Stoppa de rutinmässiga proven på navelsträngen”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev