Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi kan bidra till att ge nyanlända en bra start i Sverige”

Publicerad: 26 november 2015, 13:00

Regeringens extramiljoner kommer väl till pass, skriver Socialdemokraterna i Stockholm.


Många nyanlända flyktingar söker sig just nu till Stockholmsregionen. För ett bra mottagande och en lyckad integration behöver samhällets resurser kraftsamlas, och hälso- och sjukvården har tidigt i processen en viktig roll. Att direkt komma i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården genom en hälsoundersökning ger en bra start och ökar chanserna till en snabbare integration för nyanlända.

I Stockholms läns landsting genomförs i dag hälsoundersökningar på sex vårdcentraler. Fokus vid en hälsoundersökning är att upptäcka ohälsa, erbjuda nödvändig vård, smittskydd och vaccin. En del av undersökningen innebär också att informera om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov. I kommunikationen med den asylsökande ska det, för att nå en förtroendefull dialog och bästa resultat, tydligt framgå att sjukvården har sekretess och att resultaten inte påverkar asylprocessen.

Landstinget har som uppdrag att erbjuda all akutvård till vuxna asylsökande samt mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. För barn upp till 18 år ska landstinget erbjuda vård i samma omfattning för den som söker asyl som för den som är bosatt inom landstinget.

Regeringen har aviserat att den vill ge kommuner och landsting extra pengar i syfte att hantera den exceptionella flyktingssituationen. Stockholms läns landsting skulle då få 177,6 miljoner som ett tillfälligt stöd. Det är ett välkommet tillskott som vi Socialdemokrater skulle vilja använda till att:

• Öka ersättningen till de vårdcentraler som har uppdraget att genomföra hälsoundersökningar. Vårdcentralerna vittnar själva om att det är en hög belastning och blir allt svårare att klara sina åtaganden. Det är angeläget att säkerställa att tolkhjälp finns vid alla hälsoundersökningar.

• Informera samtliga vårdcentraler i landstinget om nuvarande regelverk som innebär att vården av asylsökande ska ske på alla vårdcentraler, och inte bara på de vårdcentraler som har uppdrag att genomföra hälsoundersökningar.

• Säkra tillgången till vaccin för de barn som är i behov av kompletterande vaccinering efter hälsoundersökningen.

På längre sikt ser vi även behov av att bland annat förstärka primärvården, akutmottagningarna och den barnmedicinska verksamheten som blir belastad. Detta gäller också kris- och traumavården, tandvården och förlossningsvården.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör insatser för att på nationell nivå stödja landsting och kommuner i mottagandet. SKL har bland annat en dialog med regeringen om att ge möjlighet för privattandläkare att behandla asylsökande, se över systemet för finansiering av hälsokontroller samt öka antalet utbildningsplatser för blivande tolkar.

Med insatser på kort och lång sikt, lokalt, regionalt och nationellt säkerställer vi en human, solidarisk och väl fungerande hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Det bidrar till en välkomnande start för nyanlända i Stockholm och resten av landet.

ERIKA ULLBERG, DAG LARSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev