måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi kan utrota hpv i Sverige till 2026”

Publicerad: 11 september 2020, 05:00

Totalt behövs det 150 miljoner kronor och att barnmorskor tillåts ge vaccination i samband med screening för att effektivt kunna stoppa viruset, skriver flera debattörer.


Liksom övriga världen är Sverige drabbat av ett virus som dödar och som belastar sjukvården. Ett stort lidande orsakas varje gång en älskad person allt för tidigt rycks ifrån oss. Vi avser humant papillomvirus, hpv, som orsakar livmoderhalscancer. Lyckligtvis finns det ett vaccin som fungerar mot hpv, och vi skulle med ett par riktade åtgärder kunna utrota livmoderhalscancer helt i Sverige. Men för att detta ska bli verklighet behöver regeringen nu gå från vision till aktion.

God kunskap om hur viruset sprids, i kombination med ett effektivt vaccin, gör att viruset och livmoderhalscancer skulle kunna utrotas. Vi vill se en snabbare utrotning av hpv så att viruset stoppas från att spridas i Sverige senast 2026. För att lyckas med detta behöver regeringen avsätta 25 miljoner kronor i höstbudgeten för kompletterande hpv-vaccination av 23- till 25-åriga kvinnor redan 2021. Vi föreslår även att barnmorskor ska tillåtas ge vaccination i samband med screening för att effektivt kunna stoppa viruset. Totalt behövs det 150 miljoner kronor för att lyckas utrota hpv!

Varje år insjuknar över en halv miljon kvinnor i världen och över 300 000 dör i sjukdomen. I Sverige drabbas 550 kvinnor och 150 dör varje år. Dessutom orsakar hpv även cancer i mun och hals, vulva, ändtarm och penis, som vi i dag inte kan upptäcka via screening. Hpv smittar i synnerhet unga i åldrarna 16 till 25 år och decennier efter smittotillfället kan infektionen orsaka cancer. Efter 30 års ålder minskar spridningen dramatiskt.

I Sverige vaccineras sedan 2012 flickor genom organiserad skolvaccination mot hpv. Från och med hösten 2020 kommer även skolpojkar att erbjudas vaccination. Sedan 2019 sker skolvaccinationen med den nyare typen av hpv-vaccin som ger 90 procents skydd mot livmoderhalscancer. Sveriges vaccinationsstrategi innebär att viruset kommer att slås ut bland individer födda 2007 och därefter. I dag är det bara bland unga vuxna som infektionen fortsatt sprids.

En snabbare utrotning av hpv kan ske genom att utnyttja den infrastruktur som redan finns på plats genom det organiserade screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Insatsen kan följas upp av befintligt nationellt kvalitetsregister. Vårt förslag innebär att barnmorskor i samband med första screeningen av kvinnor som är 23 till 25 år även ger vaccination mot hpv och att en uppföljande dos ges vid nästa screeningtillfälle. Deltagande i första screeningomgången är mycket högt med över 90 procents deltagande. På detta sätt stängs virusets möjlighet att cirkulera i Sverige. Unga kvinnor får även möjlighet att själva ta ställning till om de vill ha vaccin som skydd mot cancer vilket inte är fallet när minderåriga vaccineras. I Sverige tillåts barnmorskor att vaccinera i nödlägen, vilket vi anser att detta är.

Enligt våra beräkningar kostar vårt förslag staten 150 miljoner kronor totalt under en sexårsperiod. Detta ska ställas i relation till att Socialstyrelsen 2014 uppskattade kostnaderna enbart för behandling av livmoderhalscancer till 175 miljoner kronor – varje år. Med vårt utrotningsförslag skulle besparingar även på sikt kunna ske i screeningprogrammet för livmoderhalscancer som kostar över en halv miljard kronor varje år. Man kan fråga sig om Sverige har råd att avstå?

Covid-19 har förorsakat en enorm vårdskuld och vi behöver se vilka åtgärder som nu kan avlasta sjukvården. När vi återupptar livmoderhalscancerscreeningen ska vi inte köra på i gamla hjulspår. Vi har kunskap om vilka kvinnor som behöver genomföra cellprovtagning hos barnmorska. Vi vet vilka som med samma säkerhet kan erbjudas att provta sig själva för hpv och därmed frigöra resurser inom mödrahälsovården.

2018 presenterade regeringen sin vision för framtidens cancervård. Denna innebar att så många cancerfall som möjligt skulle förebyggas och att cancervacciner ska användas på det mest effektiva sättet. Vi vill nu se att regeringen går från vision till aktion. Vi ber vår regering: låt oss få ett Sverige fritt från livmoderhalscancer till 2026!

Charlotta Sävblom, ordförande, NACx, Nationella arbetsgruppen mot cervixcancer.

Joakim Dillner, ordförande, NKCx, Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

Barbro Sjölander, ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer.

CHARLOTTA SÄVBLOM, JOAKIM DILLNER, BARBRO SJÖLANDER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev