onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi kräver att den politiska ledningen stiger fram”

Ge ett mycket tydligt uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att tillse att de tumörkirurger som tvingats bort återanställs, skriver två tidigare verksamhetschefer vid Blekingesjukhusets kvinnoklinik (2 kommentarer).

Publicerad: 22 december 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Göran Larsson, tidigare verksamhetschef vid kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, och anställd där till och med 2017. Ej yrkesverksam i dag. Eva Rundqvist, tidigare verksamhetschef vid kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, och anställd där till och med januari 2021. Ej yrkesverksam i dag.

Foto: Magnus Lejhall/BIldbyrån (genrebild)


Ämnen i artikeln:

Region BlekingeGynekologiÄggstockscancer

Med mer än 45 års tjänstgöring var på kvinnokliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, varav drygt halva tiden i ledande befattningar i form av det samlade ledningsansvaret, vill vi med anledning av en utförlig och välbalanserad artikel i Dagens Medicin Nr 48/21 med rubriken ”Satsning på flaggskepp kantad av konflikter” ge vår bild av vad som hänt på kliniken. 

Sedan i januari i år bedrivs inte längre någon gynekologisk tumörkirurgi på kliniken, på grund av bristfällig ledning och styrning på olika nivåer inom regionen och på grund av konflikter mellan läkare på kvinnokliniken vid Blekingesjukhuset, vilket lett till en mycket dålig arbetsmiljö.

Läs mer: Satsning på tumörkirurgin som flaggskepp i Blekinge kantas av konflikter

Kvinnokliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona var en av fyra pionjärkliniker i landet som redan 1960 gick samman och beslutade att bedriva avancerad gynekologisk cancerkirurgi, i stället för mindre omfattande operationer ofta kombinerade med strålbehandling, vilket var den gängse behandlingen i vårt land vid den tidpunkten. Man anslöt sig till en internationell trend.

Sedan 20 år tillbaka har vi ett avtal med Region Kronoberg med innebörden att vi även opererar deras kvinnor med gynekologisk cancer. I samband med att gynekologisk cancerkirurgi blev regionalt nivåstrukturerad 2016 beslöt Södra regionvårdsnämnden att gynekologisk cancer ska opereras vid två noder i regionen: Karlskrona och Lund.

En i detta sammanhang viktig principiell fråga är på vilken nivå inom hälso- och sjukvården som gynekologisk cancerkirurgi ska utföras – om det är operationsvolym eller överlevnadsresultat som ska vara avgörande. Budskapet i Måns Rosens hårt kritiserade utredning (SOU 2015:98) var att det råder ett positivt linjärt samband mellan operationsvolym och överlevnadsresultat. För gynekologisk cancerkirurgi stämmer detta inte alls. Våra överlevnadsresultat har genomgående varit mycket goda. För äggstockscancer, där den mest avancerade kirurgin utförs, hade vi för perioden 2012 till 2020 en relativ 5-årsöverlevnad på 59 procent. 

Endast Uppsala visade ett något bättre resultat. De volymmässigt stora enheterna Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset hade sämst överlevnad. För 20-årsperioden 1999 till 2018 (speglar i stort tiden efter det att Skånes universitetssjukhus bildades och all cancerkirurgi i Skåne centraliserades till Lund) var överlevnaden efter operation för äggstockscancer signifikant bättre för kvinnor opererade i Blekinge än för kvinnor opererade i Lund. Inga kvinnor från Blekinge remitterades för operation i Lund.

Tumörkirurgin har inte lett till någon undanträngning av förlossningsverksamheten eller av operationer för godartade åkommor. Vid en jämförelse med Skåne (sjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad) utför vi per 10 000 kvinnor 57 procent fler operationer där livmodern tas bort, 77 procent fler operationer för framfall och 33 procent fler operationer för urininkontinens. Andelen operationer där livmodern tas bort som utförts av utbildningsläkare är tre gånger högre i Blekinge än genomsnittet i riket. För operationer på äggledare och äggstockar är motsvarande siffra två gånger. Allt enligt officiell statistik.

Förlusten av tumörkirurgin frigör inga större resurser på kliniken. Kvinnorna opereras nu i Lund men skickas tillbaka dagen efter operationen eller senast dagen därpå. Den fortsatta vården äger rum i Karlskrona. Allt övrigt arbete med cancerpatienterna finns kvar på kliniken. Det gäller diagnostik, utredningar, cellgiftsbehandlingar, kontroller efter avslutad behandling, diagnostik av återfall i tumörsjukdomen med mera. Region Blekinges ekonomiska resultat försämras med 17 miljoner kronor årligen efter förlusten av tumörkirurgin i form av uteblivna intäkter från Region Kronoberg och ökade regionvårdskostnader till Region Skåne. 

Arbetsmiljöproblemen har sin grund i en konflikt mellan läkare på kliniken och har ingående beskrivits i Dagens Medicin Nr 48/21. Bristande ledning och styrning på olika nivåer i regionen och professionell avundsjuka är huvudorsaken till problemen. Flera ST-läkare har slutat. Tumörkirurgerna har tvingats bort sedan de inte fick ta tillbaka sina framprovocerade uppsägningar utan i stället erbjöds fem månaders provanställning, i ett avtal som innehöll bland annat följande förödmjukande formuleringar: gå i stödsamtal; uppnå insikt om det egna beteendets konsekvenser; offentligt be sina kollegor om ursäkt för sitt beteende. Formuleringarna har dömts ut av juristen Fredrik Jörgensen på juristbyrån Rättsakuten som ett skräckexempel på hur man inte får formulera sig. Inslaget med Fredrik Jörgensen och flera andra inslag om situationen på kvinnokliniken finns tillgängliga på Radio P4 Blekinge. 

Två utredningar har gjorts av arbetsmiljön på kliniken. Den första har utförts av konsulten Eva Ekman från Mörbylånga. Utredningen som är daterad den 2/12 2020 lägger all skuld för den dåliga arbetsmiljön på tumörkirurgerna. Denna utredning har aldrig diarieförts. Den andra utredningen, som är utförd av P-O Sjöblom AB har diarieförts och redovisats på ett korrekt sätt. Denna utredning är daterad den 31/8 2021. 

När den första utredningen gjordes var tumörkirurgerna, som i utredningen ensidigt skuldbelades, anställda på kliniken. Den andra utredningen avser tiden efter det att tumörkirurgerna tvingades bort i januari 2021. Tilläggas kan att endast sittande verksamhetschef har fått uttala sig. Tumörkirurgerna som utsetts till skyldiga har inte fått uttala sig.  

Den andra utredningen konstaterar att arbetsmiljön inte har blivit bättre sedan tumörkirurgerna tvingades bort och att den samlade läkargruppen sticker ut kraftigt gentemot övrig personal genom att rapportera mer missnöje och mindre tillfredsställelse.

För kvinnornas i Blekinge och Kronobergs skull kräver vi att den politiska ledningen i Region Blekinge nu stiger fram och ger ett mycket tydligt uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson att tillse att de tre tumörkirurger som tvingats bort återanställs. Det gäller även den fjärde tumörkirurg som senare anställdes och som sade upp sig redan efter någon månad på grund av den rådande arbetsmiljön. Det behövs inga organisatoriska förändringar för att återstarta tumörkirurgin. Resurserna och kunnig personal finns kvar.

De utpekade tumörkirurgerna står helt bakom formuleringarna i detta inlägg.

Göran Larsson, tidigare verksamhetschef vid kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, och anställd där till och med 2017. Ej yrkesverksam i dag.

Eva Rundqvist, tidigare verksamhetschef vid kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, och anställd där till och med januari 2021. Ej yrkesverksam i dag.

 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-02-18

Detta är ett medicinskt beslut, inte politiskt. Jag skulle inte vilja att min fru, syster eller mor skulle bli ”månadens operation” i Karlskrona. 

Elon

 

2021-12-27
Detta är en vinklad bild av verkligheten som inte delas av de flesta läkare som arbetar kvar på kliniken. Att så pass mycket utrymme fortfarande ges till dessa röster, är tröttsamt och stressande för de medarbetare som valt att jobba kvar och bygga något nytt från grunden. Kvinnokliniken i Karlskrona har under årtionden varit känd för sin hierarkiska struktur där många lidit genom åren och valt att sluta. När denna struktur nu rasat samman, har man börjar nybygge från grunden. Låt kliniken fortsätta på den nya banan och bygga en ny, modern kvinnoklinik. Centralisering kanske trots allt inte är negativt när en hel verksamhet står och faller med enstaka individer? 

Trött medarbetare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev