Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi måste bli bättre på att skydda de äldre”

Det är märkligt att Sverige inte har några nationella vaccinationsprogram för äldre, anser Désirée Pethrus (KD) som vill införa ett regionalt äldrevaccinationsprogram i Stockholm.

Publicerad: 23 augusti 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Désirée Pethrus (KD), regionråd, Region Stockholm.

Foto: Luca Mara


Ämnen i artikeln:

VaccinInfluensaKristdemokraternaRegion StockholmToppnyheter Kommunal Hälsa

Redan 2016 föreslog Folkhälsomyndigheten att regeringen skulle införa nationella särskilda vaccinationsprogram för fyra sjukdomar. Därefter hände ingenting, på sex år. Först i våras fattade regeringen ett beslut om vaccin mot pneumokocker begränsat till 75-åringar. Ett välkommet beslut, men det räcker inte. Därför planerar Region Stockholm ett regionalt äldrevaccinationsprogram. 

Pandemin har visat att äldre är särskilt utsatta för smittsamma sjukdomar. Dels för att allas immunförsvar blir sämre i takt med att vi blir äldre. Dels för att äldre drabbas värre av smittsamma sjukdomar på grund av sämre allmänhälsa och andra underliggande sjukdomar. Vi måste bli bättre på att skydda de äldre. 

Läs mer: SKR vill att fler ska få vaccin utan avgift

I Sverige är det regeringen som fattar beslut om nationella vaccinprogram, på förslag från Folkhälsomyndigheten. Vi har sedan länge barnvaccinationsprogrammet. Men vi har inte några nationella program för vuxna eller äldre alls. Detta är märkligt, inte minst eftersom Folkhälsomyndigheten alltså redan för sex år sedan föreslog nationella särskilda vaccinationsprogram. Riskgrupper skulle få vaccin mot pneumokocker, hepatit B, influensa samt tuberkulos. De som framför allt skulle gagnas av dessa program är just de äldre.  

Vän av ordning kanske invänder att vaccination av äldre pågår redan i dag. Det stämmer. Regionerna vaccinerar, baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Men ordningen har flera brister. 

För det första är nationella program alltid gratis. De vacciner som erbjuds regionalt i dag är i de flesta fall gratis, men detta har varierat både över tid och mellan regioner. Det är inte rimligt om vi menar allvar med en satsning på området. Vaccinationer i nationella program är alltid kostnadsfria och det underlättar hantering, implementering och hög täckningsgrad.

För det andra är det bara de nationella vaccinationsprogrammen som registreras i det nationella vaccinationsregistret. Därför är det svårt att följa upp vaccinationer utanför de nationella programmen. Vi saknar helt enkelt nationella data, förutom för covid-19 och barnvaccinationsprogrammet, vilket kraftigt försvårar uppföljning och utvärdering. 

För det tredje måste äldre i dag själva söka sig till vårdcentraler och liknande för att få vaccin, det går normalt sett inte ut kallelser. Detta gör att vi har relativt låg täckningsgrad bland äldre. Världshälsoorganisationen WHO har som riktlinje att 75 procent av äldre årligen ska vaccineras mot influensa. I Sverige är det drygt 50 procent som blir vaccinerade. Med ett nationellt särskilt vaccinationsprogram skulle det vara enklare att helt enkelt kalla relevanta grupper till vaccination. 

Regeringens hållning under pandemin har varit att lyssna till Folkhälsomyndighetens experter. Därmed är regeringens senfärdighet när det gäller nationella särskilda vaccinationsprogram svårbegriplig. 

Den medicinska utvecklingen går framåt och nya vacciner har också tillkommit under senare år. Därför utreder Region Stockholm vilka vacciner som är lämpliga att erbjuda de äldre i dag. Liknande utredningsarbete pågår på Folkhälsomyndigheten, men har tyvärr blivit försenat. Förvaltningen analyserar även om vaccin mot TBE bör erbjudas yngre, eftersom smittan är vanlig i Mälardalen. 

Steg för steg drar vi lärdom av pandemin. Ett viktigt nästa steg, tror vi, är ett regionalt vaccinationsprogram för äldre. 

Désirée Pethrus (KD), regionråd, Region Stockholm

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev