Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi måste få arbeta med det vi är bra på”

Den onödiga och dyra byråkratin samt annan ej vårdnära verksamhet måste minskas och dessa pengar måste omfördelas till vårdens kärnverksamhet, skriver läkaren Ulf Wahllöf (M).

Publicerad: 3 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare och före detta verksamhetschef i primärvården, kandidat till regionfullmäktige i Region Västerbotten.

Foto: Igor Hell


Ämnen i artikeln:

DistriktsläkarföreningenPrimärvård

Vårdpersonal vill göra ett så bra jobb som möjligt med det den är bra på och utbildad för: att träffa och ta hand om sjuka patienter. Över tid har det dock lagts till ett stort antal arbetsuppgifter, inte minst av administrativ karaktär. 

Beklagligt nog är trenden negativ. Enligt McKinsey, 2019, går 19 procent av arbetstiden för en läkare åt till administration och dokumentation. I en tidsanvändningsstudie av Ivarsson Westerberg med flera 2021 visas att administrativa arbetsuppgifter utgör en stor del av personalens arbete på en vårdcentral. Av läkarnas arbetstid utgjordes 36 procent av direkt patienttid, 34 procent av indirekt patienttid, och 30 procent utgjordes av övriga arbetsuppgifter. För sjuksköterskor är motsvarande siffror 42 procent, 28 procent och 30 procent. 

Läs mer: Allmänläkarna kampanjar för nytt listningstak 

Sjukvårdens utgifter har ökat från knappt 250 miljarder kronor till 400 miljarder kronor bara de senaste 20 åren. Orsaken till de ökade kostnaderna sägs vara en åldrande befolkning, nya dyra läkemedel och kostsam medicinsk teknik. Andra, kanske ännu viktigare, förklaringar är en svällande administration, ett utbrett användande av onödiga medicinska insatser samt en kraftig utökning av vad som anses vara vårdens uppgift. 

Distriktsläkarföreningen, DLF, har under mer än ett decennium argumenterat för att en distriktsläkare inte ska ha hand om mer än 1 500 listade invånare för att få en acceptabel arbetsmiljö, vilken skulle kunna ge en stabil, eftertraktad och patientsäker bemanning på hälsocentralerna. Emellertid, enligt aktuella siffror från DLF, kan man konstatera att varannan stol står tom om detta mål ska nås. Bemanningsproblemen är så stora till följd av dålig arbetsmiljö att det nu till och med är svårt att bemanna med stafettläkare på grund av att ingen vill arbeta under de urusla arbetsförhållanden som råder. 

Detta är förskräckligt och utomordentligt upprörande, vilket borde sätta skräck i primärvårdsansvariga. Denna brist resulterar i att patienter har svårt att få en tid hos sin läkare inom rimlig tidsrymd. Många söker i stället vård hos nätläkare, på sjukhusens akutmottagningar eller avstår helt enkelt att söka vård.

Varför måste vården fullständigt köras i botten innan det blir en förändring? Det måste till kraftfulla åtgärder i form av en långsiktig handlingsplan som skapar en framtidstro inom vården och en välkomnande inställning till privata alternativ och initiativ. 

Uppdraget bör begränsas och bättre definieras. Det handlar i grunden om att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga anställda där uppdrag och resurser hänger ihop. Förutsättningar för kompetensutveckling behöver säkras, listningstak och listning på namngiven distriktsläkare behöver komma på plats, samt förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation förstärkas.

Vidare behöver det ske ett systematiskt arbete med att minska det administrativa trycket på de legitimerade yrkesgrupperna genom att arbeta för att rätt kompetens används. Ansvar och befogenheter ska följas åt och vara så decentraliserade som möjligt. Beslut ska tas så patientnära som möjligt. 

Den onödiga och dyra byråkratin samt annan ej vårdnära verksamhet måste minskas och dessa pengar måste omfördelas till vårdens kärnverksamhet. En köfri vård med hög tillgänglighet samt bättre villkor för vårdens medarbetare måste prioriteras. 

Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare och före detta verksamhetschef i primärvården, kandidat till regionfullmäktige i Region Västerbotten.

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev