Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi måste ofta göra saker i strid med Hippokrates ord”

Publicerad: 9 december 2015, 06:00

Barnläkaren Johnny Ludvigsson bemöter de etiska invändningarna mot att läkare utför ålders­bestämningar av flyktingbarn.


I ledaren för Dagens Medicin nr 49/15 framställs ålders­bestämningar av flyktingbarn som oetiskt, något som ”rimmar illa med Hippokrates klassiska ord från förr: Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.” Ja, tyvärr är det nog så att vi inom sjukvården väldigt ofta måste göra saker som rimmar illa med dessa ord.

Läkare ställer upp i många sammanhang med bedömningar och intyg som får mycket allvarliga konsekvenser för enskilda människor. Domstolar dömer i frågor som rör barnmisshandel, sexuellt utnyttjande, omhänder­tagande av barn – där barnläkares utlåtanden kan vara avgörande för utgången. På motsvarande sätt yttrar sig vuxenläkare ibland innan vuxna döms av domstolar eller myndigheter fattar för dem avgörande beslut.

Vi använder den kompetens och de metoder vi har, och vi tror att besluten har större chans att bli korrekta, trots att vi vet att det nästan aldrig finns någon absolut säker, tillförlitlig metod.

Vi gör det bästa vi kan, men vi kan verkligen inte garantera att vi aldrig skadar, ofta lindrar och alltid tröstar. Om vi skulle garantera att vi alltid följer Hippokrates klassiska ord så får vi nog sluta jobba som läkare.

Om vi skulle garantera att vi alltid följer Hippokrates klassiska ord så får vi nog sluta jobba som läkare.

Åldersbestämning av ungdomar är ingen exakt vetenskap, i likhet med det mesta inom medicinen, men det är något som det gjorts vetenskap på och som beskrivs i läroböcker. Flyktingar kommer att utvisas ur Sverige och då gäller det att dessa beslut baseras på så korrekta bedömningar som möjligt.

Att låtsas att läkare i sin upphöjda godhet inte ska låta sin enastående moral solkas av detta hantverk för att följa Hippo­krates klassiska ord är skenheligt och oansvarigt. Att låta barn utvisas, fastän vi kunnat säga att det med stor sannolikhet verkligen rör sig om ett barn, är om något i strid med Hippokrates andemening.

JOHNNY LUDVIGSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev