söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi prioriterar primärvården för stockholmarnas hälsa”

Publicerad: 21 juni 2017, 05:30

Ella Bohlin (KD), Marie Ljungbergs Schött (M), Karin Fälldin (C), Anna Starbrink (L).

Det budgetförslag som landstingsfullmäktige debatterar i dagarna är Alliansens tolfte, och vi kommer för tolfte gången i rad ta ansvar för både landstingets ekonomi och sjukvården, som åter tillförs miljardbelopp, skriver fyra debattörer.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Den svenska sjukvården når goda resultat och vården i Stockholms län skiljer på många sätt ut sig positivt. Här är tillgången till vård större, väntetiderna kortare och patienterna mer nöjda, än i Sverige i stort. Det är ett kvitto på de insatser som görs varje dag av de över 45 000 professionella medarbetare som jobbar i Stockholms sjukvård.

Det budgetförslag som landstingsfullmäktige debatterar i dagarna är Alliansens tolfte, och vi kommer för tolfte gången i rad ta ansvar för både landstingets ekonomi och sjukvården, som åter tillförs miljardbelopp (2,3 miljarder). Pengar som ska användas effektivt, till så mycket vård som möjligt, bland annat genom en administrativ effektivisering. Samtidigt slår vi vakt om stockholmarnas makt att själva välja vård – det är en frihetsfråga att kunna bestämma över viktiga beslut som i allra högsta grad påverkar livet och vardagen.

Miljöpartiet liksom de övriga oppositionspartierna lägger varsina budgetförslag. Mycket av det som föreslås täcks i befintliga verksamheter och reformförslag. Det enda de är ense om är att bjuda över oss med mer pengar – samt att på några punkter försöka bryta ut delar av budgeten och rösta igenom kostnadshöjande förslag med stöd av Sverigedemokraterna. Knappast ansvarsfullt.

Stödet vid psykisk ohälsa är det som ökat allra snabbast i primärvården. Innan vi införde Vårdval Stockholm var psykosociala besök en sällsynthet på de flesta håll. Nu är det en naturlig och stadigt ökande del av vården. Vi går vidare med bland annat mer omfattande behandlingar och fler psykologer på vårdcentralerna. Vi ska också se över kopplingen mellan primärvården och specialistpsykiatrin, som i sin tur byggs ut, för de patienter som behöver mer hjälp. Självmedvetandeträning för unga mot psykisk ohälsa, och en psykiatrisk akutbil så att akut psykiskt sjuka slipper polishämtning, är exempel på kvalitativa utvecklingsprojekt.

Vi genomför ett historiskt stort investeringsprogram i nya vårdlokaler, men det viktigaste för vården är kompetensen: Fler läkare och sjuksköterskor, på rätt plats, som får jobba med rätt saker. Utökad utbildning av AT, ST och specialistsjuksköterskor, introduktionsprogram för nya barnmorskor, ökat fokus på primärvården, och tydliga uppdrag till våra sjukhus att arbeta med lönemodeller och kompetensmix, ingår i vår budget.

Primärvården är vårt viktigaste område, med resurser både för att ge snabb hjälp för att förebygga ohälsa, och för att hjälpa de med större och mer långvariga vårdbehov. Vårdcentralerna och husläkarna ska vara fasta nav i vården för de flesta patienter, och utöver den automatiska ökningen utifrån antalet patienter förstärker vi vår ramhöjande satsning på 140 miljoner i år med ytterligare 150 miljoner i 2018 års budget.

Alliansens snart tolv år med en ansvarsfull politik för stockholmarnas hälsa och Stockholmsregionens tillväxt ger oss en mycket stark grund för att ta itu med de utmaningar och problem som vården möter, i Stockholm liksom i övriga Sverige.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Marie Ljungbergs Schött (M), sjukvårdslandstingsråd

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd

Karin Fälldin (C), talesperson hälso- och sjukvård

Alliansen i Stockholms läns landsting

ANNA STARBRINK, MARIE LJUNGBERGS SCHÖTT, ELLA BOHLIN OCH KARIN FÄLLDIN.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev