onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi räknar döda av och inte med covid-19”

Publicerad: 3 augusti 2020, 05:00

Foto: Hannu Viitanen/Mostphotos

Jag har jobbat med covid-19 sedan pandemin bröt ut, och min erfarenhet är att det sällan är tu tal om att det är infektionen som orsakar döden, skriver läkaren Benjamin Kalischer Wellander.


Missuppfattningen om att dödligheten i covid-19 överdrivs har underminerat vårdens arbete med att informera om risker, och håller inte för granskning. Svenska myndigheter har flera oberoende mått för att skatta antalet döda, som alla stämmer överens med varandra. Den officiella räkningen är därför tillförlitlig.

En seglivad myt om covid-19 är att det råder stor osäkerhet om vilka som dör ”med” respektive ”av” sjukdomen. Föreställningen att statistiken överdrivs genom att räkna in dem som dött av naturliga orsaker sprids inte minst av Donald Trumps anhängare, men har även nått Sverige. Många av er har säkert sett denna föreställning spridas i länkar och kommentarer på sociala medier. Ofta tecknas en bild av att det officiella dödstalet är mycket överskattat.

Till och med etablerade journalister, exempelvis Emanuel Karlsten, har låtit sig påverkas av denna missuppfattning i ett inlägg på den egna hemsidan 9 juli.Expressen har sedan 11 juli valt att citera Karlstens slutsats – att Sverige räknar ”döda med covid-19, inte av”. Därmed antyds att det faktiska dödstalet är mindre än det officiella.

Som läkare har jag däremot lätt att förstå att statistiken inte är överdriven. Jag har jobbat med covid-19 sedan pandemin bröt ut, och min erfarenhet är att det sällan är tu tal om att det är infektionen som orsakar döden. Sverige har dessutom flera sätt att estimera dödstal, vilket innebär att mätproblem hanteras tillförlitligt.

Folkhälsomyndighetens officiella räkning visar hur många som avlidit inom 30 dagar efter att de testats positivt för covid-19, och inkluderar därmed mycket riktigt ett antal personer som dör med covid-19 men av andra skäl. Problemet är dock begränsat – risken att man råkar testa positivt för covid-19 och tillhöra den lilla andel av befolkningen som skulle ha gått bort inom en månad oavsett, är helt enkelt mycket låg.

Även på äldreboendena innebär ett positivt test åtta gånger ökad risk för att dö inom en månad. I slutet av 2019 bodde ungefär 79 000 personer äldre än 70 år på äldreboenden, enligt Socialstyrelsen. Mellan januari och april 2020 dog 11 000 personer på äldreboendena. Om vi antar att antalet nyinflyttade för perioden är lika stort, så blir den månatliga genomsnittliga dödsrisken ungefär 4,1 procent för en enskild individ (antalet döda, 11 000, genom totalt antal inskrivna, cirka 90 000, delat med tre (perioden är tre månader lång). Risken att dö efter ett positivt covid-19-test på äldreboende är ungefär 33 procent, enligt en rapport presenterad i Läkartidningen 26 juni. Logiskt sett kan alltså dödstalet knappast drivas av att äldre som ändå snart skulle ha dött har smittats.

Att den officiella siffran inte är överdriven tydliggörs även av andra mått, som dödsorsaksintygen. Dessa, till skillnad från dödsbevisen som bara konstaterar dödsfall, är samlade kliniska bedömningar av orsaken till döden och utfärdas av ansvariga läkare. Enligt dödsorsaksintygen, som skickas in till Socialstyrelsen, uppgår antalet döda fram till den 20 juli 2020 till 5500 stycken. Detta är nästan lika många som antalet döda inom 30 dagar efter positivt test (5678 stycken den 20 juli 2020 enligt Folkhälsomyndigheten), men eftersom läkarna har upp till tre veckor på sig att skicka in intygen lär siffran få justeras upp betydligt. Att antalet döda enligt dödsorsaksintygen lär bli större än den officiella räkningen, antyder att det officiella dödstalet snarare är för lågt.

För den som mot förmodan fortfarande inte låter sig övertygas finns ytterligare ett mått: total överdödlighet, som visar hur många fler som dör under pandemin än motsvarande period före pandemin. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har knappt 6000 fler avlidit under pandemin än motsvarande period förra året, vilket rentav är något högre än antalet döda i laboratoriebekräftad covid-19, som i skrivande stund är cirka 5600 personer. Om de avlidit av naturliga orsaker skulle inte överdödligheten ha blivit så stor just under pandemin.

Sammantaget finns tre separata mått för dödlighet, och om det hade funnits en felkälla i ett mått hade det avslöjats i de andra. Tvärtom observerar vi en övertygande samstämmighet, vilket dödförklarar påståendet att offren dör ”med, inte av” covid-19.

Benjamin Kalischer Wellander, ST-läkare i internmedicin

BENJAMIN KALISCHER WELLANDER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev