lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi ska bli ännu bättre på att formulera våra beslut”

Publicerad: 25 april 2013, 14:13

REPLIK Vi håller med Mikael Hoffman och Finn Bengtsson om att vi kan bli ännu bättre på att formulera våra beslut och vi har därför startat ett förbättringsarbete kring detta.


Vi är som myndighet mycket angelägna om att arbeta öppet och med hög trovärdighet. Prioriteringar görs hela tiden inom hälso- och sjukvården men i många fall sker de i det fördolda.

En stor styrka med öppna prioriteringsbeslut är just att alla som är berörda eller av andra skäl är intresserade kan få ta del av besluten och skälen till dessa. Att alla beslut från TLV är offentliga ger också möjlighet till en debatt om hur svåra prioriteringsbeslut ska fattas.

Det är en debatt som vi på TLV välkomnar. Till öppenheten bidrar också att våra beslut går att överklaga. Det innebär då att våra beslut omprövas offentligt av en domstol.
Vi beklagar återigen att vi uttryckt oss olyckligt när det gäller cancerläkemedlet Zytiga.
Frågan handlar i grunden inte om ålder utan om vi ska ta hänsyn till att människor till följd av en läkemedelsbehandling kan börja arbeta i stället för att vara sjukskrivna.

Den är minst lika relevant för unga patienter som drabbats av en svår livshotande sjukdom som för äldre. Ska vi till exempel ta hänsyn till att ett barn kan ha ett helt arbetsliv framför sig i stället för att vara sjukskriven? Eller ska vi inte göra det eftersom denna vinst inte uppstår för andra patientgrupper som inte kommer att arbeta?

Det är dock viktigt att påpeka att beslutet om Zytiga inte avgjordes av patienternas förmåga att arbeta eller inte.  De faktorer som har haft betydelse för ärendets utgång finns beskrivna i beslutet. Ibland har dock bakgrundsinformationen varit onödigt sparsam.

Vi håller med Mikael Hoffman och Finn Bengtsson om att vi kan bli ännu bättre på att formulera våra beslut och vi har därför startat ett förbättringsarbete kring detta. Det förbättringsarbete som TLV inlett syftar till att vi ska bli tydligare i våra beslut med vad det är som ligger till grund för våra ställningstaganden.

I detta arbete har vi kontakter med bland annat akademisk expertis inom etikområdet samt Statens medicinsk-etiska råd. Vi har också fortlöpande dialog med företrädare för patient- och pensionärsorganisationer. Genom dessa insatser och ett kontinuerligt förbättrings­arbete hoppas vi kunna svara upp emot de högt ställda förväntningar som patienter och allmänhet med all rätt har på oss.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev