Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi ska stärka det hälsofrämjande arbetet och primärvården”

Publicerad: 14 november 2016, 13:18

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, och Jessica Ericsson (L), ordförande i hälso- och psykiatriberedningen, i Stockholms läns landsting.

Foto: Anna Molander

Det är hos husläkare, distriktssköterskor, psykologer och kuratorer som de flesta människor ska få hjälp med livsstilsrelaterade hälsoproblem, skriver Liberalerna i Stockholms läns landsting.


Replik på debattartikel av elva funktionshinders- och patientföreningar 8 november.

Förebyggande arbete kring livsstilsfaktorer och levnadsvanor är viktigt både för utifrån att det kan förhindra mycket lidande för individer och för landstingets ekonomi på sikt. Det gör att hälsa är en prioriterad fråga för oss liberaler, och för sjukvården i Stockholms län.

Vi fortsätter att prioritera det hälsofrämjande arbetet och tar samtidigt ansvar för att vi använder resurserna klokt. I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 tog Alliansen det tuffa beslutet att stänga de tre hälsomottagningarna i Stockholms län. Det var inte lätt, och det känns mycket tråkigt, inte minst som vi liberaler trodde på denna idé och gick i bräschen för att starta dessa hälsomottagningar. Men vi måste ta ansvar för helheten, för hälso- och sjukvården och dess resurser. Trots miljardtillskott varje år med Alliansen, ökar också behoven ständigt – liksom möjligheterna att lindra, bota och hjälpa. Det betyder att även kraftigt ökade resurser är begränsade.

Hälsomottagningarna gör ett viktigt arbete, men för långt färre patienter än vad vi förväntat oss att de skulle kunna hjälpa. Det gör att vi skulle kunna erbjuda vård för långt fler patienter till en lägre kostnad om vi arbetar på ett annat sätt – också för de patienter med de komplexa livsstilsrelaterad hälsoproblem som hälsomottagningarna var avsedda för. Vår slutsats av det är att det inte är ansvarsfullt att fortsätta driva dem. Kompetensen som finns och byggts upp på hälsomottagningarna ska tas tillvara.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser är viktiga och ska nå många genom husläkare, distriktssköterskor och primärvårdsrehabilitering. Vi satsar brett på husläkarmottagningar och vårdcentraler. Vårt nya ersättningssystem innebär att resurserna fördelats och kommer fortsätta fördelas betydligt mer utifrån varje enskild patients och invånares hälsa och vårdbehov.

Resurserna ökar kontinuerligt med fler patienter och fler besök och allt fler patienter får frågan om sina levnadsvanor och erbjuds också stöd för att kunna leva mer hälsosamt; de rådgivande samtalen kring hälsa ökade med 25 procent på ett år 2014-2015. Nästa år förstärker vi dessutom husläkarverksamheterna med ett generellt påslag på 140 miljoner kronor, samtidigt som den gamla telefonreceptersättningen (75 miljoner kronor) omfördelas bland annat för att kunna möta fler som mår psykiskt dåligt.

Ansvaret för hälsa och förebyggande arbete generellt och i grunden ligger på husläkarmottagningar/vårdcentraler. Det är där, hos husläkare, distriktssköterskor, psykologer, kuratorer, som de flesta människor kan och ska få hjälp med livsstilsrelaterade hälsoproblem. Hela hälso- och sjukvården behöver arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och genom att stärka möjligheterna för primärvården kan vi nå fler - också med komplexa behov - bättre.

Relaterat material

”Lägg inte ned hälsomottagningarna, bygg ut!”

ANNA STARBRINK OCH JESSICA ERICSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev