Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi skäms inte alls

Publicerad: 5 december 2007, 05:32

REPLIK Vi borde ha uttryckt oss tydligare. Men vi skäms inte alls över vårt ”raljerande”, skriver Olof Nilsson och Olle Svensson.


Vi tackar Johan Fischer, Nyhamnsläge, för hans replik i Dagens Medicin nr 48/07 som ger oss ett välkommet tillfälle att återigen ta upp frågan om de oönskade effekter vårdgarantin givit. Det råder inte längre vård på lika villkor enligt hälso- och sjukvårdslagen: Unga och friska går i dag före de gamla och sjuka. Socialstyrelsen har påpekat svårigheterna att förena en oinskränkt vårdgaranti med etik.

Vi skäms därför ingalunda  över vårt ”koketta raljerande” men skäms en smula över att vi inte kunnat uttrycka oss så att andemeningen i vårt inlägg blev tillräckligt tydlig. När man läser Johan Fischers text kommer man osökt att tänka på Fritjof Nilsson Piratens ord: ”Skriver man om en synål så är det alltid någon enögd djävel som känner igen sig”.

Till sakfrågan: Det är naivt att tro att en kombination av planekonomi och fri marknad skulle kunna fungera gnisselfritt. När det gäller sjukvård, så finns det ingen marknad eller osynlig hand som dirigerar: De som konsumerar betalar inte direkt själva – utan det sker i regel via olika former av försäkringar – och behoven är som bekant oändliga. Johan Fischer kan exempelvis läsa en artikel om spot-marknaden för höftproteser i Läkartidningen.

Vi känner inte igen Johan Fischers beskrivning av sjuk­vårdens verklighet — måhända är han en ovanligt raffinerad satiriker? Men även om så inte vore fallet, är det en tröst och lisa att läsa att åldringsvårdens problem är en attitydfråga, inte en resursfråga. Döper man om den geriatriska vården till boende, så känns det genast lite bättre.

Vi kan heller inte dela Johan Fischers uppfattning att vi inte ”vågar/bryr oss” eller att vi inte försöker påverka vården och ”se till att vanvård av åldringar med höftfraktur upphör”. Vårt inlägg var just ett sådant försök efter att vi under många år med varierande framgång arbetat med denna viktiga fråga.

Bland annat har vi föreslagit en vårdgaranti på 48 timmar för höftfraktur­patienter.

Johan fischer har stärkt oss i vår vilja att arbeta vidare med detta – liksom med betydelsen av att ha en etisk (och inte kommersiell) grundsyn när vi prioriterar i vården – på det sätt som så utmärkt belystes i Jerzy Einhorns utredning Vårdens svåra val, SOU 1993:93. En sådan diskussion om resurser och prioriteringar behövs sannerligen med den pågående grå revolutionen som kommer att generera ett ytterligare fördubblat antal höftfrakturer inom två decennier.

Olle Svensson, Olof Nilsson

Olle Svensson
är professor i orto­pedi samt blivande ordförande i Svensk ortopedisk förening.

Olof Nilsson
är professor i ortopedi samt ordförande i Svensk ortopedisk förening.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev