Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi tar vårt ansvar för en bra primärvård

Publicerad: 10 februari 2009, 15:44

REPLIK I Läkarförbundets uppdrag ingår att arbeta för det fria yrkesutövandet. Vårdvalet
är ett naturligt led i den ambitionen, skriver Håkan Wittgren och Kåre H Jansson.


I en debattartikel i förra Dagens Medicin, nr 6/09, raljerar Bengt Järhult över vårdvalets införande i svensk hälso- och sjukvård. Artikeln propagerar för att landstingen ska begå lagbrott och motsätta sig reformen.

Som stöd för denna obstruktion använder han Läkarförbundets vårdvalsenkät och det faktum att många av läkarna är kritiska mot ersättningssystemens utformning. Enligt Järhult visar det på Läkarförbundets dubbelmoral. Han menar att vi medvetet driver en politik som går i konflikt med våra egna medlemmars intressen, liksom med den för alla självklara prioriteringsprincipen om vård efter behov. Vad denna feltolkning beror på är svårt att säga.

Egentligen handlar debatten om två olika organisationsmodeller för den offentligt finansierade primärvården. Ett alternativ är en hierarkiskt styrd förvaltningsmodell där budgeten fördelas via ramanslag. Det andra alternativet bygger på fri etablering av godkända vårdgivare och fritt vårdval där ersättningen följer invånaren. Skillnaden mellan organisationsformerna är huvudsakligen var makten hamnar för beslut om hur vården ska bedrivas och organiseras.

Förvaltningsmodellen lägger makten i huvudsak på den politisk-administrativa nivån.

I vård­vals­modellen decentraliseras beslut och ansvar i högre utsträckning till vårdens utförare. Politikerna tar ett övergripande ansvar för systemet och formulerar målen. Samtidigt visas tillit till utförarnas egen förmåga att finna lösningar och lägga upp arbetet utan detaljstyrning uppifrån. Invånarna ges makten att välja den vårdgivare som passar ens egna preferenser bäst.

I svensk hälso- och sjukvård har förvaltningsmodellen varit förhärskande under de senaste 40 åren. Järhult borde fråga sig om resultatet varit tillfredsställande. Är svensk primärvård i dag resursstark och livskraftig? Är allmänläkarkåren fulltalig, ung och fylld av framtidstro? Läkarförbundet vill bidra till en positiv förändring av primärvården och skapa framtidstro för medarbetarna. Detta kan knappast kallas dubbelmoral, ansvarstagande vore en bättre beskrivning.

En annan orsak till vårt djupa engagemang är den medicinska professionens naturliga strävan efter autonomi. I Läkarförbundets uppdrag ingår att arbeta för det fria yrkesutövandet i medicinsk, ekonomisk och organisatorisk mening. Vårdvalet är ett naturligt led i denna ambition. Det är ingen slump att allmänläkaren i nästan samtliga länder i Europa är småföretagare. Mångfalden av former att utöva sitt yrke stärker professionen.

Resultaten från den enkät som Läkarförbundet under hösten riktade till kollegorna i Halland, Stockholm och Västmanland säger främst en sak, nämligen att en optimal vårdvals­modell ännu inte har skapats. Detta går naturligtvis att ändra på.

Under nästa vecka presenterar Läkarförbundet sitt nya policyprogram ”Vårdval i primärvården – hur bör det utformas?” Här redovisar vi vår syn på hur regelverk och ersättningssystem bör definieras för att nå målen om en högkvalitativ och behovsstyrd vård på lika villkor, liksom rimliga arbetsvillkor för medarbetarna.

Analysen bygger på medlemmarnas erfarenheter och är en sammanvägning av flertalet studier och förankringsdiskussioner som förbundskansliet har initierat under 2008. Allt i syfte att skapa en alternativ primärvård med stabila förutsättningar till gagn för patienterna.

Håkan Wittgren
Kåre H Jansson

Håkan Wittgren
är vd för Sveriges läkarförbund.

Kåre H Jansson
är utredningschef vid Sveriges läkarförbund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev