Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare för AT-läkarna i Norrbotten

Publicerad: 23 augusti 2007, 04:58

REPLIK Det är inte sant att vi försvårar rekryteringen av läkare till Norrbottens läns landsting, skriver Ylva Sundkvist i ett svar på Sylfs debattartikel om AT-läkare och arbetsgivaransvar.


I Dagens Medicin nr 33/07 framför Sveriges yngre läkares förening, Sylf, en uppfattning om att Norrbottens läns landsting ”outsourcar” chefskapet, inte tar sitt arbetsgivaransvar för AT-läkarna och att detta försvårar rekryteringen av läkare till länet. Detta anser jag vara fel­aktigt och vill därför klarlägga hur det fungerar hos oss.

En AT-läkare i Norrbottens läns landsting betraktas som vilken annan medarbetare som helst, med samma rättigheter och skyldigheter. Det är korrekt att jag som divisionschef för division diagnostik har det yttersta chefsansvaret för AT-läkarna.

Det grundar sig på ett tidigare beslut taget av landstingets ledning – i vilken även jag ingår – där vi fann det klokt att förlägga det yttersta ansvaret för AT-läkarna i en division som kan hantera verksamheten opartiskt genom avsaknad av egenintresse. Som bekant tjänstgör ju AT-läkarna inte inom de diagnostiska specialiteterna under sin utbildning.

Norrbottens län är som Sylf konstaterar, stort till ytan. Närmare bestämt en fjärdedel av Sverige. Vi har fem sjukhus, trots att befolkningsmängden endast uppgår till lite drygt 250 000 personer. Det är alldeles självklart att jag under dessa förutsättningar inte dagligen kan vara nära AT-läkarna.

Vi anställer cirka 44 AT-läkare varje år och har runt 75 AT-läkare under utbildning, året om. Detta är en proportionellt sett mycket hög utbildningsvolym, jämfört med andra landsting och med hänsyn tagen till storleken på Norrbottens läns landsting. Men vi utbildar AT-läkare med glädje och för hela Sverige.
Men innebär då detta att vi inte tar vårt arbetsgivaransvar för AT-läkarna? Svaret på den frågan blir nej

AT-läkarna har alltid verksamhetschefen i den verksamhet där man tjänstgör som sin närmaste överordnade och arbetsledare. Det innebär att det är verksamhets­chefen som står för arbetsmiljö­ansvaret på plats och som AT-läkaren kan vända sig till vid eventuella problem och oklarheter, precis som alla andra medarbetare på arbetsplatsen.

Men sedan behöver AT-läkaren en kontinuitet också och en garant för anställningen, så att man inte som Sylf befarar blir ”gäst i verksamheten”. En sådan risk före­ligger ju – vilken vi har identifierat – då det ligger i allmäntjänstgöringens natur att man ska vistas i flera olika verksamheter under en begränsad period. Just därför behövs det någon som har mandat att ingripa om något inte fungerar som det ska och som har en övergripande helhetssyn på AT-verksamheten. Det är min roll, och jag finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort om något skulle kännas fel och inte går att lösa tillsammans med verksamhets­chefen på arbetsplatsen.

Angående lönerna för AT-läkare, så kan jag bara konstatera att vi i Norrbottens läns landsting har ett av de högsta lönelägena i Sverige och att lönerna ligger en bra bit över det avtalet fastställer som lägstanivå. Det borde rimligtvis inte skapa anledning till missnöje.

Vi vill på intet sätt förhäva oss och påstå att allt fungerar perfekt. Det går alltid att göra saker bättre, och systematiskt förbättringsarbete är ett ledord i all verksamhet inom Norrbottens läns landsting. Jag tycker ändå att vi har hittat en bra lösning då det gäller chefskapet för AT-läkarna. Att norrbottniska sjukhus år efter år finns med i toppen på Sylfs egen AT-rankning, kan förhoppningsvis åtminstone tolkas som en liten fingervisning om att de flesta AT-läkare både trivs hos oss och upplever sig få en bra utbildning.

Men om Sylf kan presentera en bättre lösning än den vi har i dag, så är jag idel öra. Jag månar alltid om att förbättra det som kan förbättras. Det går också utmärkt att ta direkt­kontakt med mig, så går det lite fortare än att kommunicera genom debattinlägg. Att jag väljer att svara på samma sätt beror på att jag vill ge en rättvis bild av hur det ser ut, för vi är fortsatt mycket angelägna om att begåvade unga läkare ska välja att göra sin AT i Norrbottens län.

Vår ambition är att kunna erbjuda en utbildning som är ”top of the line”, med goda karriärmöjligheter hos oss efter erhållen legitimation.

Ylva Sundkvist

Ylva Sundkvist
är chef för division diagnostik inom Norrbottens läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev