Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi utvecklar patientens rätt att själv få välja”

Publicerad: 1 mars 2018, 06:00

Så länge Kristdemokraterna och Alliansen styr blir Fritt val kval kvar, skriver Ella Bohlin i en debattreplik.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Möjligheten att som patient välja själv är både uppskattad och värd att fortsätta utveckla. På det sättet har Hörselföretagarna i Dagens Medicin nr 7/18 helt rätt. Jag kan dock lugna farhågorna. Fritt val av hjälpmedel är här för att stanna.

I Stockholm har den som har hörselnedsättning möjlighet att välja på två sätt genom Alliansens politik: Dels har vi vårdval för primär hörselrehabilitering, dels Fritt val av hörselhjälpmedel. Vårdvalet handlar om att bedöma behov, förskriva hjälpmedel och andra insatser. Fritt val handlar om att köpa hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Om du som patient väljer en dyrare produkt än rekvisitionsbeloppet står du för mellanskillnaden själv.

Just nu utvecklar vi både vårdvalet och Fritt val. Syftet med den översyn vi i Stockholms läns landsting gör av Fritt val är, som i allt vårt arbete, att förbättra för patienterna. En del av arbetet innebär att se över hur stor del av hörapparaten som patienten ska bekosta själv. Rekvisitions­beloppet för hörapparater har inte ändrats sedan 2011, trots förändringar i såväl samhället som prisnivåer. Resultaten av översynen kommer senare, men inriktningen att värna patienternas möjlighet att välja ligger fast. När det gäller vårdvalet för primär hörselrehabilitering beslutar vi i dagarna om att stärka resurserna med ungefär 6,5 miljoner kronor om året.

Den stora oron för såväl Hörsel­före­tagarna som dem som behöver hjälpmedel bör gälla de rödgröna partierna.

Även om vi värnar möjligheten att välja vill vi också att patienterna får neutral och tillräcklig information. Här är det viktigt att landstinget och vårdgivarna arbetar tillsammans för att Fritt val ska vara just ett fritt val. Landstinget har tagit fram ett kontrakt som ska skrivas under av både brukare och vårdgivare och som garanterar att den som behöver hörapparat fått neutral och tillräcklig information. Vår förhoppning är att det kommer att bidra till att göra patienterna ännu mer delaktiga i beslutet. Samtidigt har vi stor tilltro till hörselföretagens vilja att även i fortsättningen ge personer med hörselnedsättningar bästa möjliga stöd i sitt val.

Jag håller helt med om fördelarna för patienterna med Fritt val och vi får tydliga signaler om att de uppskattar valmöjligheten. Den stora oron för såväl Hörsel­före­tagarna som dem som behöver hjälpmedel bör gälla de rödgröna partierna. Vid flera tillfällen har oppositionen lagt fram förslag om att avskaffa möjligheten att välja själv. Vårt arbete handlar om att utveckla, inte avveckla. Så länge Kristdemokraterna och Alliansen styr blir Fritt val kvar.

Relaterat material

”Värna brukarens rätt att själv välja hörselhjälpmedel”

”Ge valfrihet åt patienten – inte hörapparatindustrin”

ELLA BOHLIN

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News