lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi välkomnar dialog om hur vårdförlopp bäst införs”

Verkligt personcentrerad vård förutsätter att alla vårdprofessioner har tillräckliga förutsättningar att bidra med sin expertis, skriver Elisabet Gervind från Primp i en replik. (1 kommentar)

Publicerad: 6 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elisabet Gervind, leg psykolog, projektledare för Processtöd för implementering i primärvården i Västra Götalandsregionen.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdSammanhållna vårdförlopp

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, PSV, är att bidra till jämlik vård av hög kvalitet, ökad patientdelaktighet och mer samordnad vård. I en debattartikel i Dagens Medicin den 16 november 2022 skriver fem distriktsläkare i Västra Götalandsregionen att ”Det är med sorg i hjärtat vi kan konstatera att primärvården i dag inte klarar att ge alla våra patienter den vård de behöver”. 

Artikelförfattarna vittnar om svårigheter för läkare i primärvården att ge personcentrerad och sammanhållen vård, då det finns brister i förutsättningarna för att lära känna patienter och deras sjukdomshistoria. 

Läs mer: ”Vårdförlopp kan fragmentera behandlingsansvaret” 

De uttrycker oro för att införandet av diagnoscentrerade vårdförlopp – tvärtemot syftet – ska splittra patientansvaret ytterligare och medföra försämrade möjligheter för läkare i primärvården att ta medicinskt helhetsansvar. 

Vi som jobbar med implementeringen av PSV i primärvården i Västra Götalandsregionen läste debattartikeln och blev glada av det engagemang och fokus på patienters behov som artikelförfattarna visar och som krävs för ett lyckat förbättringsarbete i vården.  

Processtöd för implementering i primärvården, Primp, är en funktion med uppdrag att ge stöd till mer jämlik, evidensbaserad, personcentrerad och sammanhållen vård genom införande av PSV i primärvården. Primp består av kliniskt verksamma medarbetare inom primärvården med erfarenhet och kunskap om implementering. Forskning om implementering visar att såväl kompetens hos medarbetare som goda organisatoriska förutsättningar och ledningens stöd behövs för att nå avsedd effekt med nya arbetssätt (Socialstyrelsen, 2012). Vi ser att Primp har en viktig roll som brobyggare mellan olika regionala grupper som arbetar med införandet av PSV på strategisk nivå och på primärvårdens vårdenheter.   

Farhågan som artikelförfattarna lyfter – att patienter med diffusa och komplexa symtom eller flera samtidiga sjukdomar ska falla mellan stolarna när PSV införs – är en risk som vi på Primp är medvetna om. Den risken behöver hanteras för att patienten och inte diagnosen ska sättas i centrum.  

Vi ser emellertid att det samordnade förbättringsarbete som görs vid införandet av PSV i Västra Götalandsregionen kan få stor positiv effekt på vården, om regionala anpassningar tar hänsyn till att verkligheten kan vara både diffus och komplex. Det förutsätter att alla involverade aktörer, både kliniska professioner och administrativa funktioner, siktar mot samma mål: att patienter ska få verkligt trygg, högkvalitativ, personcentrerad och sammanhållen vård. Det kräver också att fokus på personcentrering, och inte diagnoscentrering, genomsyrar både de regionala anpassningarna och hur PSV integreras i ordinarie verksamhet. Verkligt personcentrerad vård förutsätter att alla vårdprofessioner har tillräckliga förutsättningar att med sin expertis bidra till patientens vård i samarbete med varandra och med patienten.   

Medarbetarengagemang och verklighetsförankring är framgångsfaktorer i förbättringsarbete. För att kunna ta hänsyn till primärvårdsprofessionernas perspektiv välkomnar Primp fortsatt dialog med distriktsläkare och andra professioner om hur PSV bäst införs i primärvården i Västra Götalandsregionen, med patientens bästa i fokus.

Elisabet Gervind, leg psykolog, projektledare för Processtöd för implementering i primärvården, Primp, i Västra Götalandsregionen.

Följ debatten:

1. ”Vårdförlopp kan fragmentera behandlingsansvaret”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-12-08

Vi välkomnar dialog om hur psykiatriska vårdförlopp bäst införs för att patienter med psykologiska och psykiatriska tillstånd bäst skall få vård av god kvalitet, på lika villkor, över hela landet - och bli mer delaktiga i sin vård - med hänsyn tagen till den brist på psykologer och specialistläkare i psykiatri som råder i landet.    

Marika Hedman

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev