måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi välkomnar diskussionen om upphandlingsstrategi”

Publicerad: 29 november 2019, 06:00

På Akademiska sjukhuset i Uppsala ledde materialbristen till många inställda operationer.

Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån

Vikten av att utforma en upphandlingsstrategi för den enskilda upphandlingen kan inte nog betonas, skriver branschorganisationen Swedish Medtech.

Ämnen i artikeln:

Swedish Medtech

Inställda operationer och en vård i stabsläge. Den senaste tiden har varit dramatisk. I synnerhet för patienterna men även för vårdpersonalen i de fem regionerna Dalarna, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro län, som samarbetar i den gemensamma förvaltningen Varuförsörjningen.

Debatten har gått varm kring vad som har gått fel och i centrum har stått den senaste upphandlingen, som resulterade i ett byte av distributör. Oavsett vad orsaken är har leveransstörningarna fått allvarliga konsekvenser. Fokus nu inom Varuförsörjningen är att lösa krissituationen. Vi hör från flera av våra medlemsföretag att de gör sitt yttersta för att bistå Varuförsörjningen och distributören genom att leverera direkt till sjukhusen. Detta för att säkra att vården får tillgång till verksamhetskritiska medicintekniska produkter.

Hur icke-önskvärd den uppkomna situationen än är så tydliggör den ett faktum – att vården står och faller med en stabil försörjning av medicinteknik. Det är sällan upphandlingsfrågor blir huvudrubriker i rikstäckande medier, men den här rapporteringen har knappast undgått någon. Vi anser därför att något gott ändå har kommit ur den i övrigt högst beklagliga situationen, nämligen en bredare diskussion om offentlig upphandlings strategiska betydelse för att vård och omsorg ska fungera. Det är en diskussion som Swedish Medtech varmt välkomnar.

Vård och omsorg är samhällsviktig verksamhet. Swedish Medtech menar att detta tydligare behöver återspeglas i hur upphandlingarna på området genomförs. Självklart är inte alla upphandlingar lika kritiska och upphandlingsresurserna inte oändliga.

För att allokera resurserna dit där de gör mest nytta bör en prioritering av upphandlingsarbetet göras utifrån risk- och konsekvensanalyser. Detta för att identifiera vilka upphandlingar som är viktigast ur ett verksamhets- och patient/brukarperspektiv.

I de upphandlingar som bedöms vara kritiska eller av strategisk betydelse, kan vikten av att utforma en upphandlingsstrategi för den enskilda upphandlingen inte nog betonas. Strategin bör genomsyra hela upphandlingen så att denna ger den leverantör och de leveranser som vården och omsorgen behöver.

Det finns upphandlande myndigheter som arbetar strukturerat med att ta fram upphandlingsstrategier, men vi ser fortfarande en stor förbättringspotential inom offentliga inköp.

En upphandlingsstrategi syftar till att säkerställa att det identifierade behovet tillgodoses och omfattar ett antal strategiska beslut, såsom exempelvis:

■ Vilken kapacitet och erfarenhet leverantören minst måste ha för att klara uppdraget.
■ Vad som är den lägsta godkända nivån/prestandan för tjänsten/produkten.
■ Att vikt ska läggas vid annat än produkters styckepris i utvärderingen, exempelvis totalkostnad eller kvalitet.
■ Vilka incitament leverantören genom ersättningsmodellen behöver ges för att upphandlingens mål ska uppnås.

En del i framtagandet av strategin är att identifiera, bedöma och minimera risker kopplade till upphandlingsföremålet. För att kunna göra de komplexa bedömningar som krävs för att landa rätt i strategin krävs flera olika typer av kompetens.

Swedish Medtech har sedan länge ett väletablerat och gott samarbete med regionerna och kan därigenom bistå med kunskap om branschen. Vårt pågående samarbete ”Säkra leveranser – säker vård” har en uppenbar koppling till aktuell problematik. Syftet där är att gemensamt identifiera de faktorer som riskerar att leda till osäkra leveranser. Vi har inte råd att låta patienter lida. Ett bra samarbete med patientsäkerheten i fokus kan ge upphandlingar som levererar det de ska, säker vård för den enskilde patienten.

ANNA LEFEVRE SKJÖLDEBRAND OCH PETER LAESTADIUS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev