Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi viftar inte bort prostatacancer”

Publicerad: 5 maj 2015, 08:55

I rubriken till ett debattinlägg skrivet av Prostatacancerförbundets vice ordförande Calle Waller påstås att prostatacancer ”viftas bort” i Cancerfondens granskning av cancervården. Detta är förstås inte fallet.

Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

I den nyligen publicerade Cancerfondsrapporten har vi granskat hur väl landstingen uppnår målen för cancervården. Vår avsikt var att inkludera alla de diagnoser som har målnivåer fastslagna i nationella riktlinjer.

Eftersom prostatacancer, som Calle Waller mycket riktigt skriver, är den största cancerformen i Sverige blev vi förvånade över att finna att prostatacancervårdens resultat i flera landsting inte kunnat redovisas i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser 2014. För flera redovisade indikatorer har vissa landsting färre fall än tio. Resultaten för dessa landsting redovisas därmed inte i Öppna jämförelser, eftersom så små tal inte kan ge en rättvisande bild. Att göra sammanvägda jämförelser mellan landstingen blev därmed omöjligt med dessa data.

Förklaringen till att patientantalet kan vara så litet är att Nationella prostatacancerregistret delar upp patienterna i olika riskgrupper, med olika svårighetsgrad på sjukdomen och att Öppna jämförelser 2014 bara redovisat data för ett år.

Vi ansåg dock inte att dessa svårigheter var ett skäl att avstå från att granska de övriga fyra diagnoserna. Vår förhoppning är att i framtiden hitta en metod att skärskåda även prostatacancervården. Calle Waller och andra inom Prostatacancerförbundet är välkomna att bidra med goda idéer inför en sådan granskning.

REPLIK PÅ:

”Cancerform som dödar tusentals viftas bort” där Calle Waller kritiserade Cancerfondens årliga rapport om läget i svensk cancervård.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev