Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi vill ha en nationell reglering av läkares fortbildning”

Publicerad: 15 november 2018, 06:00

Fortbildningen minskar stadigt bland läkare, skriver Karin Båtelson, Sjukhusläkarna.

Foto: Magnus Gotander, Thinkstock

Att som nu tro att den eviga fortbildningsfrågan kommer att lösas av sig själv, mellan parterna någon gång i framtiden, fungerar inte, skriver Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.


I början av november presenterade regeringens särskilda utredare kravet att vårdgivarna bör ta större ansvar för specialistsjuksköterskors fortbildning. Även läkares fortbildning måste regleras, men att tro att enbart vårdgivarna ska lösa det är utifrån dagens för­hållanden dömt att misslyckas. Vi förordar i stället en nationell reglering som regelbundet följs upp.

Regeringens mål är en effektiv, jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. När det då ständigt kommer uppgifter om att fortbildningen inte fungerar måste man våga ta nya grepp. Att som nu tro att den eviga fortbildningsfrågan kommer att lösas av sig själv, mellan parterna någon gång i framtiden, fungerar inte. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar krävs en nationell föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning som baseras på både individens och den aktuella verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga behov.

Att fortbildningen stadigt minskar visar Läkarförbundets regelbundna fortbildnings­enkäter. I en undersökning som tidningen Framtidens Karriär – Läkare genomförde i våras uppger 55 procent av läkarna att de inte får medicinsk fortbildning i den omfattning de behöver. I Sjukhusläkarnas lokala enkäter ser man att spannet mellan olika läkare är väldigt stort, där vissa deltar i mycket utbildning medan andra uppger att de inte går någon fortbildning alls.

Detta är oacceptabelt. Sjukvården ändras i en rasande takt och nya metoder och terapier införs medan andra försvinner. Många patienter har möjligheter att snabbt ta reda på det senaste om sin sjukdom och ställer sjukvården mot väggen. Som läkare vill man kunna erbjuda det senaste, men också kunna föra en dialog om vad som är vetenskap och evidens i varje enskilt patientmöte. Som patient vill man möta en läkare som kan sitt område.

Vi ser också att när budgeten inte går ihop för ett sjukhus eller landsting är fortbildning det första som dras in. Detta är förstås helt bakvänt och visar att vårdgivarna ser fortbildning som en kostnad och inte som en investering. En uppdaterad kompetens- och behandlingsarsenal är viktigt för att vi ska använda gemensamma resurser på bästa sätt.

Bristen på öronmärkt budget och strategisk planering visar att ansvaret för fortbildningen behöver regleras i en föreskrift från Socialstyrelsen. Det skulle klargöra såväl arbetstagarens ansvar för att delta i utbildningsaktiviteter, som arbetsgivarens ansvar för att avsätta tid och medel. Vi ser också att detta kräver en ny typ av chefskap i vården med tydligare medicinsk kompetens. Det handlar både om att leda verksamheten för dagen och om att förbereda det verksamheten ska kunna genomföra på sikt, om fem eller tio år.

En lösning som finns i Europa är så kallad re-certifiering av läkare. Detta innebär krav att läkare går ett visst antal kurser under en tidsperiod om exempelvis fem år och kan uppvisa intyg på detta, för att oförändrat få fortsätta arbeta som läkare efter tidsperiodens slut.

Vi är emot en sådan lösning, då vi anser att kvalitet ska gå före kvantitet. I ovan nämnda exempel gäller bara att kunna uppvisa ett antal dagar man har deltagit, samt att ansvaret i detta system faller enbart på arbets­tagaren.

Sjukhusläkarnas och Läkarförbundet vill att:
• Läkares fortbildning ska regleras i föreskrift.
• Varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan.
• Fortbildningsbudgeten ska vara öronmärkt.
• Fortbildning ska redovisas i verksamhetsberättelse, vara ett krav vid upphandling och granskas externt.

Fortbildning får inte fortsätta vara ett fritt val för vård­givarna eller något man kan räkna med att de intresserade kan sköta själva för egna pengar på sin fritid. Fortbildning är heller inget man som läkare kan avstå ifrån. Fortbildning är verksamhets­utveckling.

KARIN BÅTELSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev