Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi vill inte leta lönsamhet hos våra allergipatienter”

Publicerad: 17 oktober 2013, 08:04

Öronmärk pengar för att utbilda fler allergologer och allergisjuksköterskor, förslår Karin Toll och tre kollegor.


Den 1 oktober infördes vårdval allergi för vuxna i Stockholm. Vi är oroade över vad det kommer att få för konsekvenser, framför allt för våra patienter men också för oss som jobbar inom specialiteten allergologi.

Den politiska ambitionen är i grunden god – att med fri etablering och vårdvalsavtal utan tak skapa mer lättillgänglig vård och kortare väntetider för länets allergipatienter. Allergispecialiserad vård­personal inklusive allergo­loger är dock en brist­vara i Stockholm och i hela landet. Det krävs därför en tydlig åtgärdsplan med tillhörande resurser för att upprätthålla och vidareutveckla dagens hög­kvalitativa allergivård som varje stockholmare har rätt till.

Samhället och vården rustar för exempelvis diabetes- och fetmaepidemier, men det verkarråda en näst intill naiv syn när det handlar om allergisjuk­domar och vikten av att ta dess konsekvenser på allvar.

Allergi och annan överkänslighet är ett av samhällets största folkhälsoproblem, en av våra vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar barn och vuxna oavsett ålder. Omkring 1,5 miljoner svenskar har någon form av allergi och ännu vanligare är det hos barn där ungefär vart tredje skolbarn drabbas. På 50 år har förekomsten av hösnuva ökat från 5 till 25 procent av befolkningen, likande ökningar ses även för astma och eksem. Få andra sjukdomar har explo­derat i samma omfattning på så kort tid och nya studier indikerar att ökningen fortsätter.

Ökad tillgänglighet har blivit ett slags vårdvalsmantra där vårdkvalitet verkat komma i andra hand. Ekonomiskt innebär vårdval allergi en minskning av ersättningen för producerad vård med cirka 20 procent per besök. Tanken är att inkomstbortfallet ska uppmuntra till en ökad produktion, sanningen är att det snarare har devalverat värdet av den allergivård vi bedriver i dag.

Prissättningen är dessutom helt utan differentiering, vilket betyder att nybesök är lika mycket värda som återbesök. Sjukdomsinsikt och kunskap om hur man ska leva med sin allergi kan innebära skillnaden mellan liv och död, varför utbildande samtal är viktiga i mötet med våra patienter. Ett individanpassat omhändertagande med fokus på noggrann utredning, tidig diagnostik, tidigt insatta medicinska åtgärder och inte minst utbildning till patienten är kvalitativa vårdinsatser som kan bespara patienten onödigt lidande och samtidigt spara mycket pengar åt samhället. Med vårdval allergi introduceras ett prislappssystem där vårdinsatserna styrs mot korta läkarbesök och sönderslagna vårdkedjor.

Oavsett om det handlar om barn i skolåldern, ­ung­domar eller vuxna, är ökad skolfrånvaro, nedsatt inlärningsförmåga, ökad sjukfrånvaro, ­förlorade arbetsinkomster och nedsatt arbetsförmåga den bistra verkligheten när allergisjukdomen inte tas på allvar. Stockholmarna blir fler och fler, vilket medför att behovet av kvalificerad allergivård kommer att öka även fortsättningsvis.

Våra specialistkunskaper behövs och vi behöver också bli fler. När det nu görs ett försök att göra vården mer tillgänglig – låt oss också göra den ännu bättre. Vi är övertygade om att en mer långsiktig satsning på allergivården som även främjar forskning och utbildning inom området kommer att löna sig. Våra patienter ska inte behöva belasta akutsjukvården med till exempel transporter med ambulanshelikopter på grund av akuta allergireaktioner bara för att de inte har förstått allvaret med sin sjukdom. Vi vill varken behöva prioritera eller leta lönsamhet hos de patienter vi tar hand om.

Vi föreslår att allianspolitikerna i Stockholm läns landsting:
- Anslår öronmärkta pengar till att utbilda fler ­allergologer och allergisjuksköterskor.
- Utformar ett nytt ersättningssystem som uppmuntrar till ett kvalitativt omhändertagande där de allra flesta av patientens besvär kan tas omhand vid ny­besök och som även tar hänsyn till utbildnings­värdet mellan vårdgivare och vårdtagare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News