Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi vill se äldremottagningar vid vårdcentralerna”

Det är anmärkningsvärt att äldre inte får de läkemedelsgenomgångar som rekommenderas, skriver Lena Östholm Munkberg, Lennart Tonell och Gerrit Hoogendoorn från Gröna seniorer.

Publicerad: 26 augusti 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lena Östholm Munkberg, Lennart Tonell och Gerrit Hoogendoorn från Gröna seniorer.


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietLäkemedelÄldrepsykiatri

Varje år läggs cirka 35 000 äldre personer in på sjukhus på grund av problem som orsakats av läkemedel och enligt Socialstyrelsen kan mer än hälften av dessa inläggningar förebyggas.

Det är vanligt att äldre personer tar flera olika läkemedel samtidigt. Att följa upp läkemedelsbehandlingen är en viktig del av det sjukdomsförebyggande arbetet, eftersom känsligheten för läkemedel ökar med stigande ålder och sjukdom. Problemet är att alldeles för få uppföljningar genomförs.

Läs mer: L i Skåne vill införa särskilda äldrevårdcentraler 

Den svenska sjukvården arbetar med två olika läkemedelsgenomgångar för personer som är 75 år och äldre, en enkel och en fördjupad. Den enkla genomgången ska erbjudas äldre med hemsjukvård varje år och den fördjupade läkemedelsgenomgången vid misstanke om problem som kan kopplas till läkemedel, eller så utförs de enligt lokala rutiner. 

I dag genomförs för få läkemedelsgenomgångar. Under 2021 genomfördes exempelvis bara cirka 40 procent av de fördjupade läkemedelsgenomgångar som enligt rutinerna borde ha gjorts i Västra Götalandsregionen. Enligt regionens rutiner ska alla personer som är 75 år och äldre och som är listade inom öppenvården erbjudas fördjupade läkemedelsgenomgångar. 

I Region Skåne genomfördes mindre än 20 procent av de fördjupade läkemedelsgenomgångar som borde ha gjorts. Enligt rutinerna där ska personer som är 65 år och äldre och som är listade inom öppenvården erbjudas detta.

Depression och ångest har blivit allt vanligare hos äldre personer. Detta gör att behovet av kunskap om psykisk ohälsa och åldrande behöver öka hos både läkare och övrig vårdpersonal. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen behandlas cirka 17 procent av äldre personer över 65 år med antidepressiva läkemedel och från 75 år ökar andelen till över 20 procent. Trots detta kan vi på Läkemedelsverkets hemsida läsa att det saknas kunskap om vilken som är den bästa ordinationen av antidepressiva läkemedel för äldre personer.

Studier visar på olika problem som äldres behandling med läkemedel kan leda till. Enligt Brännström med flera, publicerad i Jama Psychiatry 2021, är ett samband påvisat mellan användning av antidepressiva läkemedel och höftfrakturer hos äldre personer. Studien visar på att mer än dubbelt så många äldre som behandlades med antidepressiva läkemedel fick höftfrakturer jämfört med de äldre som inte fick antidepressiva läkemedel.

Antalet fallolyckor i Sverige hos personer som var 65 år och äldre var under 2020 cirka 91 000. En övervägande andel av de drabbade var kvinnor. Kostnaderna för dessa olyckor beräknas enligt Socialstyrelsen till cirka 17 miljarder kronor. Här ingår direkta kostnader i upp till ett år efter fallolyckan och hälsoeffekter för både den äldre och dess anhöriga. Vid en svår fallskada som en höftfraktur beräknas kostnaden för det första året till cirka 300 000 kronor per patient, kostnaden för en plats på ett särskilt boende är inte inräknad.

Gröna seniorer vill se en mer medmänsklig sjukvård för äldre personer genom ett ökat fokus på det förebyggande arbetet. Det är anmärkningsvärt att äldre inom den svenska sjukvården inte får de läkemedelsgenomgångar som rekommenderas. Genomförs fler uppföljningar av läkemedel leder detta även till sänkta kostnader.

Inför omställningen till en god och nära vård vill Gröna seniorer att äldremottagningar ska finnas vid primärvårdens vårdcentraler och att äldrecentrum med möjligheter till forskning och specialister inom kognitiva sjukdomar och geriatrik ska finns inom varje region.

Äldre med psykisk ohälsa bör ges ökad tillgång till fler behandlingsmetoder än läkemedel. Låt oss öka sjukvårdens förebyggande insatser och minska lidandet för våra äldre. 

Lena Östholm Munkberg, språkrör för Gröna seniorer Skåne och tillförordnat språkrör för Gröna seniorer Riks

Lennart Tonell, språkrör Gröna seniorer Riks

Gerrit Hoogendoorn, språkrör Gröna seniorer Skåne

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev