Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Viktigt att få en modern läkarutbildning på plats”

Publicerad: 9 juli 2018, 12:30

Minister Helene Hellmark Knutsson skriver att det behövs moderna utbildningar för att svensk sjukvård ska hålla hög kvalitet.

Foto: Pax Engström Nyström

För att möta de ökade behoven inom vården och stärka svensk välfärd tar regeringen nu nästa steg i arbetet med att modernisera läkarutbildningen. Det skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.


Sverige ska vara det ledande välfärdslandet i världen. Men för att svensk sjukvård ska hålla hög kvalitet behöver vi moderna och högkvalitativa utbildningar för vår vårdpersonal.

Nyligen presenterade regeringen ett förslag om en längre och mer kvalitetssäkrad läkarutbildning. De stora nyheterna i vårt förslag är att läkarutbildningen förlängs med en termin och att bastjänstgöring ersätter nuvarande AT-tjänstgöring. I dag kan läkarna behöva vänta upp till två år innan de kan påbörja allmäntjänstgöring. Det är en onödigt lång tid att vänta på en AT-plats. Med bastjänstgöringen kortas tiden för läkare som utbildar sig till specialistläkare. Regeringens förslag gör det också enklare att ta vara på kompetensen hos de läkare som har en utländsk läkarexamen. Det ska finnas en gemensam introduktion till det kliniska arbetet för alla, oavsett vilket land man utbildat sig i. Det innebär att alla läkare med legitimation från andra länder kommer behöva göra bastjänstgöring för att bli specialister.

Dessutom sätts nya examensmål för läkarstudenter om att kunna uppvisa kunskap om hur digitala verktyg ska kunna användas inom vården. Förslaget har hittills tagits emot positivt av tunga vårdaktörer och är ett viktigt steg mot en modern läkarutbildning.

Kunskapsutvecklingen och digitaliseringen inom vården går väldigt snabbt i dag. Nya tekniker hjälper oss att öka vår förståelse för hur och varför sjukdomar uppstår. Men om kunskapen inte omsätts i diagnostiska metoder, medicinteknik, läkemedel eller behandlingar i vården kommer de nya rönen inte patienterna till godo. Här är digitaliseringen en möjlighet för sjukvården i ett land som Sverige. Med en stark it-industri och mobilteknologi finns det en enorm potential för nya behandlingsmetoder som kan komma patienter till godo.

Här är digitaliseringen en möjlighet för sjukvården i ett land som Sverige

Men för att möta de ökade behoven inom vården och bibehålla en innovativ och forskande sjukvård som möter framtidens hälsoutmaningar krävs utbildad vårdpersonal som kan använda sig av de senaste digitala verktygen och hjälpmedlen.

Med förslaget som nu är ute på remiss föreslår regeringen en lösning på de ökade kunskapsbehoven av digitala verktyg i vården. I förlängningen kommer det också bidra till att minska tiderna för hur nya behandlingsmetoder implementeras i vården och kommer patienter till godo.

Moderniseringen av läkarutbildningen har varit efterfrågad och efterlängtad i många år. Långt innan denna regering fick förtroendet att leda landet. Det är också i dagsläget svårt, givet behovet av en ny läkarutbildning, att förlikas med den förra borgerliga regeringens prioriteringar. Trots den tid som två mandatperioder ger lyckades den inte enas kring en gemensam riktning för läkarutbildningen.

Denna regering ser en annan väg framåt. Människor ska alltid ha tillgång till en bra och effektiv vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför är det viktigt att vi får en modern läkarutbildning på plats. En läkarutbildning som rustar blivande läkare med digitala verktyg, kunskap och kompetens som kommer att ge människor snabbare vård, bättre patientsäkerhet och i grunden en mer jämlik hälsa. Det är en av många viktiga delar som visar vägen framåt.

Relaterat material

Regeringen föreslår att AT försvinner

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev