Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Viktigt att kartlägga behovet av rehab efter pandemin”

Publicerad: 20 maj 2020, 05:00

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm.

Det är av stor vikt att vi i Region Stockholm kartlägger och säkerställer att våra vårdgivare har kapacitet att ta emot alla de patienter som nu behöver och kommer att behöva rehabilitering, skriver Tobias Nässén (M) och Ella Bohlin (KD).


Varje dag räddas personer genom insatser i den akuta fasen av covid-19 på våra akutsjukhus, geriatriska mottagningar och i andra vårdformer i Region Stockholm. Patienter som vårdats för covid-19 har ofta stora behov av rehabilitering efter sin vård och det finns all anledning att tro att behovet kommer att öka i takt med att pandemin förhoppningsvis avtar och allt fler patienter blir utskrivna från intensivvård och annan slutenvård.

För den som varit sängliggande en längre tid är det vanligt att uppleva muskelsvaghet och orkeslöshet, och för patienter som fått allvarliga komplikationer kan specialiserad slutenvårdsrehabilitering vara nödvändig. Fortsatta svårigheter att andas och syresätta sig är vanligt och här har den rehabiliterande vården en viktig roll i återhämtningen. Få har kunnat förutse vidden av coronapandemin, och det faktum att viruset är nytt och kunskapen därmed ännu är begränsad, gör att vi behöver tackla sjukdomen från flera vinklar.

Region Stockholm erbjuder främst rehabilitering genom vårt unika valfrihetssystem, där patienter ges möjlighet att välja inom det befintliga vårdutbudet. Det är därför av stor vikt att vi i Region Stockholm kartlägger och säkerställer att våra vårdgivare har kapacitet att ta emot alla de patienter som nu behöver och kommer att behöva rehabilitering, såväl inom den öppna som i den slutna vården. Det är en av förutsättningarna för att på bästa sätt hjälpa människor att komma tillbaka till en fungerande vardag.

Den styrande koalitionen i Region Stockholm har därför gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en analys av kapacitet och utbud inom hela rehabiliteringsvården i Region Stockholm. Den rehabilitering som har skjutits upp i syfte att tillföra mer personal till regionens akuta sjukvård ska också beaktas i analysen och målet är att vi tillsammans gemensamt ska kunna beta av den vårdskuld som byggts upp under pandemin.

Detta ser vi som en del i att ta ansvar för stockholmarnas sjukvård, där såväl den akuta som den rehabiliterande vården hänger ihop i en kedja utefter patienters individuella behov. Tillsammans med den post-coronautredning som redan påbörjats kommer vi att göra allt i vår makt för att klara av den enorma påfrestning som sjukvården just nu genomgår. Ett av våra viktigaste mål är att Region Stockholm ska fortsätta att ha ett stort och varierat vårdutbud, med stor valfrihet för patienten, och att väntetiden för vård och rehabilitering ska vara så kort som möjligt.

TOBIAS NÄSSÉN, ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev