Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Viktigt med rätt insatser för gott resultat

Publicerad: 30 november 2012, 10:43

REPLIK. Jag vill göra rätt insatser för att färre börjar röka och att fler slutar, skriver Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD). Att jämföra hur mycket olika länder satsar i kronor på tobaksprevention som är missvisande.


Hans Gilljam, professor, Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden och Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och lungsjukas riksförbund, hävdar i en debattartikel att Sverige halkat efter andra länder när det gäller insatser mot tobak. De föreslår att tobaksskatten ska höjas med 2 kronor och reserveras för prevention, samt att exponeringsförbud ska införas i handeln för cigaretter och att neutrala cigarettpaket ska införas.

Det är inte svårt att instämma i debattörernas otålighet att preventionen borde bli än effektivare och att fler borde få hjälp med ett rökstopp.

Samtidigt är det viktigt att konstatera att det aldrig gjorts större satsningar än det gjorts med de program mot rökning som pågått under de senaste åren inom ramen för regeringens pågående strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet, ANDT.

Att jämföra hur mycket olika länder satsar i kronor på tobaksprevention som debattörerna gör, är missvisande. Det går inte alltid att urskilja exakt hur mycket som går till tobaks- respektive alkoholprevention inom den samlade ANDT-strategin, eftersom pengarna ofta läggs på en sammanslagen alkohol- och tobaksprevention. Låt mig ge några exempel.

Bidragen till frivilligorganisationer inom tobaksområdet, 6 miljoner kronor per år, ligger på en förhöjd nivå sedan flera år. Sluta röka-linjen får ett årligt bidrag på 5 miljoner kronor.

Statens folkhälsoinstitut, FHI, har 12 miljoner kronor i år för att stödja länsstyrelserna och kommunerna att utveckla och skärpa tillsynen inom alkohol- och tobaksområdet
Skolverket har fått extra pengar för att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. En strategi för rökfria skolgårdar har tagits fram. FHI har bland annat beviljat bidrag till en särskild kartläggning för att få ökade kunskaper om faktorer under uppväxttiden som kan öka risken för rökning bland unga.
Socialstyrelsen har fått 20 miljoner kronor i år för arbetet med de nationella riktlinjerna för hur hälso- och sjukvården ska arbeta med alkohol och tobak. Stödet till mödra- och barnhälsovårdens informationsinsatser om riskerna med narkotika, alkohol och tobak fortsätter. En metod är under utvecklande för det tobakspreventiva arbetet i tandvården.

Debattörerna önskar en höjning av tobaksskatten. Regeringen har igen, från den 1 januari i år höjt tobaksskatten med 7 procent. Dessutom har vi byggt in en indexering i tobaksskatten.

Vi har gett i uppdrag till FHI att utreda förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i synnerhet där barn vistas och föreslå åtgärder för mindre exponering av tobaksrök.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Can, redovisar för 2010 och 2011 att rökningen minskar för både flickor och pojkar i årskurs nio och gymnasiets andra år. Och totalt sett fortsätter rökningen att minska i vårt land. Men det är mycket bekymmersamt att 40 procent av flickorna i år två i gymnasiet röker och att vi totalt sett fortfarande har en miljon dagligrökare.

Debattörerna vill se fler insatser. Jag vill göra rätt insatser för att nå ett gott resultat, att färre börjar röka och att fler slutar. Glädjande nog har vi en sådan utveckling.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev