Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Viktigt med större perspektiv än bara den egna kliniken

Publicerad: 30 April 2008, 04:45

Vårdgaranti och fria vårdval innebär inte alls ökade kostnader – tvärtom, skriver Martin Andreasson.


Det är ganska få som i dag tar ställning mot vårdgaranti och valfrihet inom vården. Alla inser att ur ett patientperspektiv är det en självklarhet att få tillgång till vård när man behöver den.

Å andra sidan verkar det fortfarande finnas många som indirekt ifrågasätter vårdgarantin då den får till följd att patienter kan ges vård på andra ställen än det sjukhus de traditionellt sett tillhör. Det uppfattas som ett hot mot den egna verksamheten.

Det är inte ovanligt att höra argument som ”vårdgarantin är ett problem eftersom de patien­ter som behandlats någon annan­stans inneburit ökade kostnader för oss”. Sanningen är dock mer nyanserad än så – och vård­garanti och fria vårdval innebär i ett vidare perspektiv inte alls ökade kostnader, tvärtom.

Senare delen av medel­tiden dominerades den europeiska ekonomin av merkanti­listiska teorier och system. Merkantilismen menade att en nationalstat, för att få ekonomiskt välstånd, skulle maximera exporten och minimera importen. Man fick gärna sälja till andra och ta bra betalt, men skulle akta sig för att tvingas köpa av någon annan för då fick man betala dyrt.

Teorierna satt djupt. Först i och med att Adam Smith 1776 gav ut skriften Nationernas välstånd fick teorierna stå tillbaka för ett mer öppet synsätt på handel och ekonomi.

Smith menade att välstånd skapas genom att den som är bra på en sak ska koncentrera sig på den och sedan byta till sig övriga förnödenheter från dem som är bra på annat. Att handla varor och tjänster innebär inte att bara säljaren utan båda parter drar nytta av affären. Smiths teorier, om än moderniserade och omarbetade, står sig än i dag.

Men trots att merkantilismen bevisades felaktig kan man än i dag återfinna resonemang som utgår från samma antaganden som på medeltiden: Det är bättre att göra själv, eftersom pengarna försvinner ur organisationen om man köper av andra. Till exempel återfinns resonemanget i dag hos sjukhus och hela landsting.

Utöver teoretiserandet finns det också ett egenvärde i att patienter faktiskt erbjuds möjlighet att välja var de vill bli opererade. För att ett fritt val för patienter ska vara meningsfullt är det dock en grundläggande förutsättning att det finns en väl fungerande kvalitetsredovisning. Denna redovisning ska givetvis ske på samma villkor för alla vårdgivare, även privata.

Hälsoekonomiska beräkningar visar att det för samhället är mycket kostsamt att inte erbjuda vård snabbt. Man sparar inga pengar på att låta människor vänta. På sin höjd skjuts kostnaden upp till nästa års resultat­räkning. Dessutom har kostnaden då sannolikt vuxit eftersom patienten kan ha tvingats till sjukskrivning, fått färdtjänst eller blivit sämre och är svårare att behandla.

slutligen får vi inte förledas att tro att vårdgaranti och valfrihetsvård är lösningen på alla problem. Det måste tas på allvar att infektionsrisken och antalet reoperationer är högre hos patienter som opererats utanför det egna landstinget. Det är oroväckande och ett tydligt tecken till politiken att bli bättre på att följa upp kvaliteten och ställa tydliga och klara kvalitetskrav.

Men det är inget argument för merkantilism – att sluta eller dra ner på vården över landstingsgränserna eller gå tillbaks i tiden, till ett system där man inte drar nytta av varandras resurser och möjligheter. Det är viktigt att ta ett större perspektiv inom vården än den egna kliniken eller det egna landstinget – att se till samhällsnyttan och den ökade patientnyttan.

Martin Andreas­son

(m) är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev