Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vilka läkare är här på jobbet i onödan?”

Publicerad: 5 december 2016, 13:13

Uffe Hylin, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset, och universitetslektor, Karolinska institutet

Schemaläggning kommer att leda till sämre patientsäkerhet, skriver läkaren Uffe Hylin i en replik på ett tidigare debattinlägg.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingSödersjukhuset

Peter Carpelan vill införa skiftarbete för läkarna och syftet anges vara att ”öka det interprofessionella teamarbetet, läkarkontinuiteten över dygnet och patientsäkerheten”. Det här är mål som jag helhjärtat ställer upp på, men kan inte se hur de är förenliga med den föreslagna schemaläggningen. Jag har därför några frågor till honom:

Enligt Stockholms läns landsting, SLL, ska vi arbeta mer i team och därför införa skiftarbete. Vi arbetar ju redan i team, men med våra pressade scheman blir teamarbetet ofta haltande. På en avdelning kan det till exempel finnas fyra vårdteam, men bara en avdelningsläkare och det bara under en del av dagen. Teamarbetet blir inte bra då en av teamdeltagarna måste splittra upp sig på flera team och inte hinner göra ett bra jobb någonstans. På vilket sätt kommer skiftarbete, med ännu mindre läkartid dagtid, att förbättra teamarbetet?

Han vill också att läkarkontinuiteten ska öka. Men det är ju ofta läkarna som står för kontinuiteten på vårdavdelningarna. Sjuksköterskorna arbetar redan i skift, vilket innebär att det på många avdelningar sällan eller aldrig är samma sjuksköterskor som arbetar två dagar i rad med samma patienter. Som läkare kan man ronda sina patienter varje dag under en vecka men med olika sjuksköterskor varje gång. Nu vill SLL ändra på det här så att det även blir nya läkare som rondar varje dag. Hur menar du då, när det blir ytterligare rotation i schemat, att läkarkontinuiteten ökar?

Skiftarbete för läkarna ska ”få fler läkare i ordinarie tjänst under större delen av dagen”. Man ska tro att antalet läkare ökar, men vi blir ju inte fler, utan bara en större andel som kommer att vara i ordinarie tjänst och alltså inte ha jour. Dessutom ska läkarna spridas ut över dygnet vilket tunnar ut kompetensen och riskerar att försämra vårdkvaliteten. Läkaryrket är ett lärlingsyrke och många beslut kräver närvaro av specifikt kompetenta personer inom olika specialiteter. På vilket sätt blir patientsäkerheten bättre med färre läkare i tjänst?

På vilket sätt blir patientsäkerheten bättre med färre läkare i tjänst?

Carpelan menar att utredningen ”Effektiv vård” kom fram till att läkarna inte är schemalagda utifrån verksamhetens och patienternas behov. Om vi nu inte arbetar där verksamheten och patienterna behöver oss, undrar jag vilka av oss som helt i onödan är på jobbet varje dag?

Om schemaläggningen införs, som redan har inletts på Södersjukhuset, kommer en klinik som min egen, med tre jourer i arbete efter kontorstid, med skiftsystemet att sakna mer än två läkartjänster dagtid och kan alltså stänga en operationssal eftersom det inte kommer att finnas läkare att bemanna den.

Landstingsledningen vill tydligen att vi ska operera på kvällar och nätter i stället. Kvalitetsundersökningar och forskning visar dock entydigt att det blir sämre resultat vid operationer som är utförda på jourtid. Att flytta operationer från dagtid till kvällar eller nätter medför en kraftig kvalitetsförsämring. På jourtid ska vi naturligtvis endast utföra de akuta operationer som är medicinskt motiverade.

Peter Carpelan, hur kan du genomföra det här utan någon diskussion med professionen? Vi läkare vill ha ett patientsäkert system. Vi är rädda att patienterna blir förlorarna i en ogenomtänkt omorganisation. Vi vill också att vården och patientsäkerheten ska vara den bästa. Och vi är redan schemalagda – varje minut. Tid för eftertanke, diskussion eller vidareutbildning finns inte. Vi hinner inte förkovra oss i aktuell forskning på arbetstid och vi gör administrationen på fritiden. Trots att vi jobbar mer än 40 timmar i veckan.

För att klara kompetensförsörjningen krävs i stället satsningar på grundutbildning, AT och ST, samt att medarbetarna, inte bara läkarna, ges möjlighet till samarbete, fortbildning, utveckling och forskning. Det administrativa krånglet måste minska och våra it-system måste förbättras. I primärvården, som på många ställen har stora problem med läkarbrist, måste arbetsförhållandena förändras i ännu högre utsträckning. Inget av detta uppnås med skiftarbete.

Relaterat material

”Nu inför vi ett nytt gemensamt jour- och beredskapsavtal”

Sjukhusläkarna Stockholm: Schemaläggning leder till kompetensbrist

UFFE HYLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev