Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vill vi verkligen bidra till att avskaffa journalsekretessen?”

Publicerad: 14 oktober 2015, 05:00

Hans Wingstrand, läkare, ortoped, professor, Lund, Bengt Hanson, allmänläkare, chefläkare, division allmänmedicin, Landstinget i Värmland, Bengt Hjelmqvist, distriktsläkare, Astrakanens vårdcentral, Nybro, och Christian Ingvar, läkare, kirurg, professor, Lund.

Det är ovärdigt vårt demokratiska samhälle att frånta patienten rätten att själv få avgöra av vem, var och när journalen ska få läsas, skriver fyra läkare.


100 000-tals anställda inom offentlig och privat sjukvård, snart kanske också socialtjänstens och Försäkringskassans tjänstemän, kan läsa våra sjukjournaler via den ”sammanhållna journalföring” som Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med it-leverantörer och vårdpolitiker drivit fram – utan att vare sig allmänheten, vårdmedarbetare eller patienter tillfrågats eller ens informerats.

Våra patienter tror fortfarande att sekretessen finns men så är det inte längre. Landstingen bryter mot 2008 års Patientdatalag vilket Datainspektionen och Justitiekanslern flera gånger sedan 2010 påpekat. Den rätt du som patient enligt lagen har att ”spärra” din journal för obehörig läsning finns i praktiken inte eftersom den oftast kan passeras med ett enkelt musklick. På dataskärmen står då: ”Patienten har spärrat sin journal. Vill du ändå läsa den? Ja eller Nej?”

Risken att bli avslöjad som tjuvläsare är närmast obefintlig. Trots det hävdar landstingen att tjuv­läsning avslöjas genom ”systematisk loggkontroll” och att man då blir bestraffad. Sanningen är att denna loggkontroll bara är några få slumpvisa kontroller bland de 100 000-tals lagliga inloggningar som görs i svensk sjukvård varje dygn.

Ett nytt förslag till Patientdatalag vill frånta patienten rätten att själv få avgöra av vem, var och när hens journal ska få läsas. Vårdpolitiker, SKL och it-leverantörer vill att alla våra patientjournaler finns fullt tillgängliga på alla vårdinrättningar och på social- och Försäkringskassekontor. Denna nya Patient­data­lag vill också ta ifrån patienten rätten att få sin journal ”spärrad”. Lagförslaget förkastades helt ur integritetssynpunkt av både DI och JK men nu lobbar vård­givarna/SKL och it-industrin och kallar våra lag­vårdande myndigheter för ”broms­klossar”!

Vi står nu inför ett historiskt vägskäl.

Det är ovärdigt vårt demokratiska samhälle att frånta patienten rätten att själv få avgöra av vem, var och när journalen ska få läsas. Det är dessutom ologiskt när vi alltmer, och med rätta, månar om ökad respekt för patientens integritet, inflytande, del­tagande i vårdprocessen och tillgång till sin egen journal.

Vi står nu inför ett historiskt vägskäl.

■ Vill vi verkligen ta ifrån patienten rätten att själv bestämma av vem, var och när journalen ska kunna läsas?
■ Vill vi verkligen att Försäkringskassan, social­tjänsten och kanske också andra myndigheter ska ha direkttillgång att läsa journalen?
■ Vill vi verkligen att persondata ur våra journal­system ska bli en handelsvara?
■ Vill vi verkligen bli den generation svenska vård­med­arbetare som ger upp journalsekretessen?

HANS WINGSTRAND, BENGT HANSON, BENGT HJELMQVIST OCH CHRISTIAN INGVAR.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev