Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Visst behövs studier om antroposofi – men stjälp inte vård som fungerar

Publicerad: 28 oktober 2008, 16:13

Det enda rimliga bör vara en fortsatt dispens för antroposofiska läkemedel i väntan på en mer permanent lösning på EU-nivå, skriver Maj-Len Sundin, Ursula Flatters och Jackie Swartz.


Det behövs komplement i sjuk- och hälsovården av det slag som Vidarkliniken och den antroposofiska vården står för. Tusentals patienter och remitterande läkare efterfrågar detta och det här är även en viktig principiell fråga om mångfald och valfrihet i vården.

Nu har en del av den komplementära vården debatterats och ifrågasatts, bland annat den antroposofiska.

Att man efterlyser mer av vetenskapliga studier är något som vi välkomnar. I dag har vi forskningssamarbeten med bland annat Karolinska institutet och Universitetssjukhuset i Linköping och vi bjuder härmed in till fler gemensamma forskningsprojekt.

Vi vill nämligen också se mer vetenskapliga studier om detta, eftersom vi vet att vårt sätt att ge vård fungerar. Det visar sig inte minst i mycket positiva patientuppföljningar gjorda av både landsting och Vidarkliniken. Patienterna är mycket nöjda och upplever inte minst varaktigt höjd livskvalitet.

Slutresultatet för patienter och sjukvårdshuvudmän är alltså klart positivt. Helheten fungerar, det vill säga kombinationen av skolmedicin och vårt sätt att betona både kropp och själ, patientens egen läkande kraft, de kompletterande antropo­sofiska läkemedlen, terapierna, kosten med mera.

Men det som kritiker nu främst riktar in sig på är om våra kompletterande naturläkemedel verkligen fungerar. Frågeställningen är i sig helt rimlig, även om den missar helheten.

Det finns en hel del studier och väldigt mycket klinisk erfarenhet kring antroposofisk medicin, men inte särskilt mycket av evidens­baserad forskning och blindtester. Det vore önskvärt, men här finns ett par dilemman.

Den antroposofiska vården är en individuellt utformad helhet. Det utmärkande är att vi kompletterar skolmedicinen med mycket individuellt anpassad behandling, terapi och antroposofisk medicinering. Eftersom våra patienter behandlas så utpräglat individanpassat, är det väldigt svårt att genomföra dubbla blindtester, studera gruppdata och dra slutsatser kring enbart en faktor, till exempel läkemedlen. Det behövs andra typer av utvärderingar som ser mer till helheten, vilket vi också utvecklar.

Ett annat dilemma är att det finns totalt cirka 3 500 varianter av antroposofiska naturläkemedel i små volymer, och det är resursmässigt en omöjlighet att genomföra kostsamma evidensbaserade studier för var och en av dem.

Den antroposofiska vården på Vidarkliniken fungerar bra, ja rent av utmärkt, och det bästa beviset är att den efterfrågas av allt fler patienter och remitterande läkare (det rör sig om cirka 1 200 läkare). Det finns också ett stort sug efter våra kunskaper och erfarenheter. Varje år har vi exempelvis cirka 2 000 läkare, sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom vården på studiebesök hos oss. Som resultat av denna efterfrågan och goda vårdresultat har Vidarkliniken i dag avtal med flera landsting som tillsammans täcker halva Sveriges befolkning.

Mitt i den framgången finns samtidigt ett problem kring hur man ska inordna den antroposofiska medicinen i läkemedelslagstiftningen. Detta är skälet till att antroposofiska läkemedel sedan länge har dispens i Sverige och särregler i andra euro­peiska länder. Det enda rimliga här bör vara att det blir fortsatt dispens i avvaktan på en mer permanent lösning på EU-nivå, så blir det troligen i andra EU-länder. Annars riskerar vi i Sverige att förlora en hel välbeprövad och välfungerande vårdkultur, vilket skulle drabba väldigt många patienter.

Låt oss vara rädda om efterfrågade vårdformer som både patienter och landsting anser är bra. Under tiden ska vi på Vidarkliniken öka våra ansträngningar för att få fram ännu mer relevanta forskningsbaserade bevis på goda effekter. Den frågan tar vi på största allvar.

Maj-Len Sundin

Ursula Flatters

Jackie Swartz

Maj-Len Sundin
är verksamhetschef vid Vidarkliniken i Järna.

Ursula Flatters
är ledamot i Vidarklinikens styrelse.

Jackie Swartz
är läkare och styrelse­ordförande.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev